Umsóknir

Sérstakir Covid-19 styrkir

Sérstakur styrkur vegna sóttvarna á tökustað

Kvikmyndamiðstöð Íslands hefur verið veitt tímabundin heimild til að veita styrki úr Kvikmyndasjóði vegna forsendubrests eða óvæntra áfalla við framleiðslu kvikmynda, sem rekja má beint til áhrifa af Covid-19 faraldrinum. Um er að ræða aukakostnað til að uppfylla reglur heilbrigðisyfirvalda um sóttvarnir.

Styrkveitingar á grundvelli þessarar heimildar eru bundnar við verkefni sem þegar hafa hlotið framleiðslustyrk frá KMÍ. Ekki er um neina sérstaka fjárveitingu að ræða vegna þessara styrkja. Einungis verður sá kostnaður tekin til greina sem staðfestur er með gögnum.

Umsókn skal nefna „Sérstakur styrkur vegna sóttvarna“ og henni skal fylgja:

 • Uppfærð kostnaðaráætlun þar sem kostnaðarauki vegna Covid-19 kemur skýrt fram og í samanburði við upphaflega kostnaðaráætlun kvikmyndar. (Setja umframkostnað sem má rekja beint til Covid-19 í sérdálk).
 • Greinagerð um ástæður kostnaðarauka við framleiðslu myndarinnar vegna alheimsfaraldurs á tímabilinu.
 • Uppfærð framleiðslu- og framvinduáætlun þar sem nánar er tiltekið hvaða þættir hafa tekið breytingum og áhrif þeirra á kostnað.
 • Senda þá samninga eða reikninga sem liggja fyrir og hafa verið gerðir um einstaka verkþætti sem leiða til hækkunar á framleiðslukostnaði vegna Covid-19.
 • Samþykki heilbrigðisyfirvalda fyrir útfærslu á sóttvörnum í verkefninu.

Heimild þessi er tímabundin og er allt að 5 millj. kr. Sótt er um með því að senda umsókn í sameinuðu pdf skjali á netfangið umsoknir@kvikmyndamidstod.is

Umsækjendur hvattir til að kynna sér reglugerð Mennta- og menningarmálaráðuneytisins á vefsíðu reglugerðarsafns. 

Átakssjóður 2020

Umsóknarfrestur rann út 10. maí 2020 og lauk úthlutun fyrir 1. júní.

Samkvæmt þingsályktun um sérstakt tímabundið fjárfestingaátak til að vinna gegn samdrætti í hagkerfinu í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru hefur Kvikmyndasjóður fengið 120 m.kr. í sérstaka fjárveitingu til styrkveitinga til átaksverkefna.

Verkefni sem sótt er um styrk fyrir þurfa að hefjast fyrir 1. september 2020 og vera lokið fyrir 1. apríl 2021.

Almennar úthlutunarreglur Kvikmyndasjóðs gilda um þessar úthlutanir og því gildir m.a. að styrkir eru eingöngu veittir þeim sem hafa kvikmyndagerð að aðalstarfi.

Hægt er að sækja um þrjá styrktarflokka sem hluta af þessu átaksverkefni en það eru sérstakir þróunarstyrkir, framleiðslustyrkir og kynningarstyrkir.

a. Þróunarstyrkur - átaksverkefni

Veittir sem mótvægi við þeirri óvissu sem ríkir um fjármögnun og framleiðslu kvikmynda. Áhersla verður lögð á að styrkja verkefni þar sem framleiðendur, höfundar og leikstjórar koma að verkefnum við að fullvinna undirbúning kvikmynda sem munu fara í framleiðslu síðar.

Viðmiðunarfjárhæð að hámarki 10 m.kr. fyrir leikið efni og 5 m.kr. að hámarki fyrir heimildamyndir

b. Framleiðslustyrkur - átaksverkefni

Einkum til innlendra ódýrari leikinna mynda eða tilraunaverkefna sem geta hafið og lokið framleiðslu fyrir 1. apríl 2021. Skila þarf sambærilegum gögnum og við umsókn um framleiðslustyrk auk greinargerðar þar sem fram kemur ítarleg framleiðslu og framkvæmdaáætlun og hvernig ná skal til skilgreinds áhorfendahóps.

c. Kynningarstyrkur - átaksverkefni:

Tekið verður á móti umsóknum um sérstaka kynningar- og markaðsstyrki til sýninga á íslenskum myndum eða kvikmyndaviðburðum í kvikmyndahúsum innanlands. Skilyrði er að framleiðslu myndar sé lokið og fyrir liggi áætlun um kynningu. Tillit verður tekið til þeirra sem hafa þurft að fresta sýningum í kvikmyndahúsum vegna covid-19 faraldursins.

Mat umsókna

Við mat umsókna verður litið sérstaklega til áhrifa styrkveitinga til að skapa störf og vega á móti efnagssamdrætti vegna heimsfaraldurs kórónuveiru. Því verður m.a. litið til fjölda listrænna lykilstarfsmanna sem kemur að verkefnum sem sækja um styrk. Umsækjendur eru hvattir til að huga að jafnri stöðu kynja í umsóknum. Umsóknum um myndir sem höfða til barna og unglinga verður jafnframt forgangsraðað.

Nánari upplýsingar um styrkveitingar og málsmeðferð má finna hér eða með því að senda tölvupóst á netfangið umsoknir@kvikmyndamidstod.is.

Aðrir hlekkir:

Um er að ræða tímabundið fjárfestingarátak á grundvelli þingsályktunar sem samþykkt var á Alþingi 30. mars, þar sem markmiðið er að vinna gegn samdrætti í hagkerfinu í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru.

Þá tiltekur mennta- og menningarmálaráðuneytið sérstakar áherslur og kröfur sem gilda um þessar styrkveitingar

Fjárveitingin rennur í Kvikmyndasjóð og um styrkveitingar gilda almennar úthlutunarreglur sjóðsins, sem settar eru fram í lögum og reglugerð um sjóðinn. Þ.e. styrkveitingar þurfa að falla að almennum starfsreglum sjóðsins.

Þingsályktun um sérstakt tímabundið fjárfestingarátak

Frétt af vef mennta- og menningarmálaráðuneytis

Kvikmyndalög nr.137/2001

Reglugerð nr.1349/2018

Átaksverkefni 2020 – Spurt og svarað

Er hægt að sækja um fyrir verkefni sem hafa hlotið styrk úr sjóðnum eða eru þar til meðferðar?

 • Já, sé nýlega búið að sækja um og meðferð á umsókn skammt á veg komin hjá sjóðnum, með sambærilega umsókn, verður sú fyrri sett á bið. Ef umsækjandi er með vilyrði fyrir framleiðslustyrk eða umsókn um framleiðslustyrk getur umsækjandi sótt um þróunarstyrk í Átaksverkefni 2020.

Hversu háan styrk er unnt að sækja um?

 • Viðmið þróunarstyrkja eru allt að 10 m.kr. fyrir leiknar myndir (í fullri lengd).
 • Viðmið þróunarstyrkja eru allt að 5 m.kr. fyrir heimildamyndir.
 • Viðmið framleiðslustyrkja er allt að 30 – 40 m.kr. fyrir leiknar myndir ( í fullri lengd).

Getur sama félag sótt um styrki fyrir fleiri en eitt verkefni?

 • Það er ekkert sem bannar það en KMÍ ráðleggur félögum að forgangsraða verkefnum sínum og sækja um fyrir þau verkefni sem kalla á mestan mannafla, þar sem þau verða sett í forgang í úthlutuninni.

Eru gerðar sömu kröfur og almennt fyrir framleiðslu- og þróunarstyrki?

 • Já, sömu kröfur og eru almennt fyrir bæði framleiðslu-og þróunarstyrki.

Ef sótt er um styrk í Átaksverkefni 2020 er þá ekki hægt að sækja um aðra styrki til KMÍ?

 • Styrkir úr Átaksverkefni 2020 loka ekki á annars konar styrki úr Kvikmyndasjóði, innan ákveðinna marka þó þar sem heildarstyrkveiting til verkefnis frá ríkinu (þá meðtaldar endurgreiðslur) getur ekki numið hærra hlutfall en 85% af raunkostnaði verkefnisins.

Kynningarstyrkir

 • Eru einungis veittir til viðburða í kvikmyndahúsum, þ.e. ekki í sjónvarpi eða á VODi. Um ákveðinn viðburð verður að ræða eða kynningu á að verið sé að taka myndina aftur til sýninga þar sem sýningar stöðvuðust vegna COVID-19.

Er hægt að sækja um þróunarstyrk þó framleiðslu verkefnisins ljúki ekki fyrr en eftir 1. apríl?

 • Verkefni sem sótt er um styrk vegna þarf að vera lokið fyrir 1. apríl 2021 og hefjast fyrir 1. september 2020. Fyrir þróunarstyrk er miðað við að þróunarvinnu ljúki innan tímamarka þó framleiðsluferli kvikmyndar/sjónvarpsefnis geti verið lengra.