Umsóknir

Umsóknir í Kvikmyndasjóð

Kvikmyndasjóður 

Vinsamlegast athugið. Ekki er þörf á því að skila inn útprentuðu pappírseintaki á skrifstofu KMÍ heldur nægir að senda undirritað umsóknareyðublað ásamt fylgigögnum í einu PDF-skjali á netfangið umsoknir@kvikmyndamidstod.is. 

Kvikmyndasjóður veitir styrki til

  • Handritsgerðar
  • Þróunar verkefna
  • Framleiðslu íslenskra kvikmynda
  • Kynningar á íslenskum kvikmyndum

Styrkir úr Kvikmyndasjóði eru einungis veittir framleiðslufyrirtækjum og einstaklingum sem hafa kvikmyndagerð að meginstarfi.

Styrkir skiptast í fjóra meginflokka: 

Allar upplýsingar um fyrirkomulag styrkja er að finna í  reglugerð um Kvikmyndasjóð (einnig hægt að nálgast Word skjal) og eru umsækjendur hvattir til að kynna sér hana.

Styrkir úr Kvikmyndasjóði og framlög frá Kvikmyndamiðstöð ásamt 25% endurgreiðslum frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti mega ekki fara samtals yfir 85% af áætluðum heildarkostnaði.

Ójafnvægi í hlut kynja

Í ljósi þess að á síðastliðnum árum hefur hlutfall kvenkyns umsækjenda verið töluvert lægra en hlutfall karlkyns umsækjenda hvetur KMÍ konur til að sækja í auknum mæli um styrki úr Kvikmyndasjóði.

Við mat á umsóknum lítur Kvikmyndasjóður til þess hvort styrkurinn stuðli að jöfnun á stöðu kvenna og karla í kvikmyndagerð.

Bæði kvenkyns og karlkyns umsækjendur eru ennfremur hvattir til að huga að jafnvægi milli kynja þegar skipað er í listrænar lykilstöður einstakra mynda og gæta þess að reynsluheimi bæði kvenna og karla séu gerð skil í þeim.

Bechdel prófið er hentugt vinnutæki til að glöggva sig á hlut kynja í einstaka verkefnum, en þar er lögð áhersla á þrjá þætti:

1. Að í myndinni séu a.m.k. tvær kvenpersónur með nafni 
2. Að þær eigi samtal
3. Um eitthvað annað en karlmenn.

Vert er að taka fram að fyrstu umsóknir fyrir handritsstyrki fyrir leikið efni eru sendar nafnlausar (blint) á ráðgjafa til umsagnar.