Staðreyndir og tölur

Konur í kvikmyndagerð - gögn um umsóknir og úthlutanir vegna framleiðslustyrkja

Það hefur verið ljóst um nokkurt skeið að mun færri umsóknir berast KMÍ um styrki þar sem konur skipa lykilstöðurnar í handritagerð, leikstjórn eða framleiðslu. Til að bregðast við þessu var lögð sérstök áhersla á að jafna hlut kynjanna í kvikmyndagerð í samkomulagi um stefnumörkun fyrir íslenska kvikmyndagerð og kvikmyndamenningu árið 2016-2019, sem undirritað var af fulltrúum samtaka kvikmyndagerðamanna og tveimur ráðherrum. 

KMÍ brást við með að vinna tillögur sem lagðar voru fyrir kvikmyndaráð sem samþykkti þær einróma. Í kjölfarið voru þær kynntar mennta- og menningarmálaráðuneytinu sem ekki hafa borist viðbrögð við þeim ennþá. Minnisblaðið með tillögum um frekari aðgerðir og kostnað má finna hér

Kvikmyndamiðstöð Íslands tekur saman tölur um umsóknir og úthlutanir eftir kyni umsækjanda.
Hér eru aðeins teknar saman tölur um lykilstöður, þ.e. handritshöfunda, leikstjóra og framleiðenda til samræmis við það sem tíðkast í tölfræði erlendis. Þessi störf eru ráðandi hvað varðar raddir og sjónarhorn kvenna. Fjöldi kvenna hefur komið að öðrum störfum, bæði listrænum- og framkvæmdaþáttum og hefur hróður nokkurra borist víða, bæði hér á landi og alþjóðlega þótt þeirra verk séu ekki talin með í þessu samhengi.


Neðangreind mynd sýnir yfirlit yfir umsóknir og úthlutanir á framleiðslustyrkjum eftir kyni leikstjóra á árunum 2013 til 2017 í öllum flokkum, þ.e. leiknum kvikmyndum, leiknu sjónvarpsefni, heimildamyndum og stuttmyndum. 

Dir2013-2017

Eins og þessar skýringamyndir sýna hafa borist talsvert fleiri umsóknir fyrir verkefni þar sem að karlkyns leikstjóri er heldur en kvenkyns á þessu tímabili. Einnig má sjá að árangurshlutfall þeirra verkefna sem sækja um með kvenkyns leikstjóra er mun betra en karla. Efni fundarins var að fjalla um ofangreint samkomulag um stefnumörkun sem eins og áður sagði  miðar að því að rétta hlut kynjanna í íslenskri kvikmyndagerð. 

Ljóst er að enn er ærið verkefni fyrir höndum þegar að neðangreind skýringarmynd er skoðuð en hún sýnir yfirlit yfir framleiðslustyrki eftir kyni leikstjóra, framleiðenda, handritshöfunda og helstu lykilstöðum fyrir allt árið 2017. Enn vantar fleiri umsóknir þar sem kvenkyns leikstjórar leikstýra verkefnum. 

2017.kynjahlutfoll

Í töflunum hér að neðan má sjá tölur um lykilfólk, þ.e. handritshöfunda, leikstjóra og framleiðendur og hvernig styrkir skiptast eftir kyni. Þessi störf eru ráðandi hvað varðar raddir og sjónarhorn karla og kvenna.

Til glöggvunar er töflunum einnig skipt upp eftir tegundum styrkja og tegundum verkefna.

Tafla 1: Árangur í umsóknum um framleiðslustyrki 2017 eftir kyni leikstjóra

Umsóknir  ÚthlutanirÁrangurshlutfall 
Leiknar myndir í fullri lengd   
kk 17 35% 
kvk 0% 
samtals 1833% 
    
Stuttmyndir   
kk 13 46% 
kvk 33% 
samtals 16 44% 
    
Leikið sjónvarpsefni    
kk 17% 
kvk 
teymi kk og kvk  50% 
samtals 25% 
    
Heimildamyndir    
kk 11 45% 
kvk 50% 
teymi kk og kvk 50% 
samtals 21 1048% 

Tafla 2: Árangur í umsóknum um framleiðslustyrki 2017 eftir kyni handritshöfunda

Umsóknir Úthlutanir Árangurshlutfall 

Leiknar myndir í fullri lengd 

   
kk 15 40% 
kvk 0% 
teymi kk og kvk 0% 
samtals 18 33% 
    
Stuttmyndir    
kk 13 46% 
kvk 33% 
samtals 16 44% 
    
Leikið sjónvarpsefni    
kk 0% 
kvk 100% 
teymi kk og kvk 125% 
samtals 25% 
    
Heimildamyndir    
kk 57% 
kvk 43% 
teymi kk og kvk 43% 
samtals 21 10 48% 
Tafla 3: Árangur í umsóknum um framleiðslustyrki 2017 eftir kyni framleiðendaUmsóknir Úthlutanir Árangurshlutfall 
Leiknar myndir í fullri lengd   
kk333% 
kvk 1100% 
teymi kk og kvk 25% 
samtals 18 33% 
    
Stuttmyndir    
kk 33% 
kvk 633% 
teymi kk og kvk 57%
samtals 16 44% 
    
Leikið sjónvarpsefni    
kk 25% 
kvk 0% 
teymi kk og kvk 33% 
samtals 25% 
    
Heimildamyndir    
kk 71% 
kvk 22% 
teymi kk og kvk 60% 
samtals 21 10 48%