Umsóknir

Endurgreiðsla vegna kvikmyndagerðar

  • Framleiðendur kvikmynda eða sjónvarpsefnis á Íslandi eiga kost á endurgreiðslum á allt að 25% af framleiðslukostnaði sem fellur til hér á landi. 
  • Skilyrði er að viðkomandi framleiðsla sé til þess fallin að koma íslenskri menningu á framfæri, kynna sögu lands eða náttúru eða að viðkomandi framleiðsla sé til þess fallin að stuðla að aukinni reynslu, þekkingu á listrænum metnaði þeirra sem að framleiðslunni standa. 
  • Endurgreiðslur standa bæði innlendum og erlendum aðilum til boða, að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Hafi meira en 80% af framleiðslukostnaði fallið til hérlendis eru jafnframt endurgreidd 25% af þeim framleiðslukostnaði sem fellur til á hinu evrópska efnahagssvæði. Þetta á við um framleiðslu á kvikmyndum, heimildamyndum og sjónvarpsþátta. 
  • Endurgreiðslur eiga ekki við um auglýsinga- og fréttatengt efni, stuttmyndir, upptökur af íþróttaviðburðum og skemmtunum, efni sem fyrst og fremst er ætlað til kynningar á tiltekinni vöru eða þjónustu, svo og framleiðsla efnis sem fyrst og fremst er ætlað til sýninga í eigin dreifikerfi.
  • Endurgreiðslukerfið eru á grundvelli  laga nr. 43/1999 með síðari breytingum og reglugerð nr. 450/2017. Það heyrir undir Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið sem hefur falið Kvikmyndamiðstöð Íslands umsjón þess en Íslandsstofu að kynna Ísland sem tökustað gagnvart erlendum aðilum.

Meðferð umsókna

Þriggja manna nefnd er skipuð til þess að meta umsóknir um endurgreiðslur og hefur hún aðsetur hjá Kvikmyndamiðstöð Íslands. Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið tilnefnir formann. Fjármála- og efnahagsráðuneytið og mennta- og menningarmálaráðuneytið tilnefnir sitthvoran nefndarmann. Í nefndinni eiga sæti:
Aðalmenn:
Þóra Hallgrímsdóttir, skipuð formaður án tilnefningar
Laufey Guðjónsdóttir, tilnefnd af mennta- og menningarmálaráðuneyti
Steinar Örn Steinarsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneyti
     
Varamenn:
Jón Óskar Hallgrímsson, tilnefndur af mennta- og menningarmálaráðuneyti 
Íris Hannah Atladóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneyti.
Tengiliður nefndar er Sigurrós Hilmarsdóttir (sigurros@kvikmyndamidstod.is)