Endurgreiðsla vegna kvikmyndagerðar

Framleiðendur kvikmynda eða sjónvarpsefnis á Íslandi eiga kost á endurgreiðslum á allt að 25% af framleiðslukostnaði. Endurgreiðslur standa bæði innlendum og erlendum aðilum til boða, að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. 

Endurgreiðslurnar eru á grundvelli  laga nr. 43/1999 með síðari breytingum, en nánar er kveðið á um skilyrði endurgreiðslu í  reglugerð nr. 450/2017.

Endurgreiðslukerfið heyrir undir Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið en Kvikmyndamiðstöð Íslands fer með umsjón þess. Umsóknum um endurgreiðslu skal beina til Kvikmyndamiðstöðvar Íslands áður en framleiðsla kvikmyndar eða sjónvarpsefnis hefst hér á landi. 

Hafi meira en 80% af framleiðslukostnaði fallið til hérlendis eru jafnframt endurgreidd 25% af þeim framleiðslukostnaði sem fellur til á hinu evrópska efnahagssvæði. 

Sérstök nefnd kemur saman annan hvern fimmtudag í mánuði og fjallar um umsóknir. Umsækjandi þarf að hafa skilað inn öllum gögnum ásamt umsókn seinasta lagi viku fyrir fund svo unnt sé að taka umsókn til umfjöllunar.

Telji nefndin að umsókn fullnægi settum skilyrðum er útgefið vilyrði fyrir endurgreiðslu þegar verkefni er lokið. 

Mikilvægt er að gæta þess að umsókn innihaldi allar umbeðnar upplýsingar svo unnt sé að taka umsókn til umfjöllunar.

Nánari upplýsingar veitir Tjörvi Þórsson, framleiðslustjóri hjá Kvikmyndamiðstöð Íslands: tjorvi@kvikmyndamidstod.is  
Sími: 562-3580 / 696-3776

Gögn vegna umsókna um endurgreiðslur

Verkefnamat - EYÐUBLAÐ

Leiðbeiningar fyrir umsóknir um vilyrði

Lýsing á stigagjöf verkefnamats

Upplýsingar um endurgreiðslur eftir árum

Yfirlitstafla - verkefnum lokið á árinu 2016

Yfirlitstafla - verkefnum lokið á árinu 2015

Yfirlitstafla - verkefnum lokið á árinu 2014

Yfirlitstafla - verkefnum lokið á árinu 2013

Yfirlitstafla - verkefnum lokið á árinu 2012

Yfirlitstafla - endurgreiðslu 2001-2016