Staðreyndir og tölur

Yfirlit umsókna og styrkveitinga fyrri ára

Yfirlit umsókna og styrkveitinga fyrir árið 2018

Á árinu 2018 bárust 192 umsóknir um styrki vegna 157 verkefna. Í lok árs var 33 umsóknum ósvarað. 208 umsóknum var svarað árið 2018, þar af 49 frá fyrra ári.

Í töflunni hér að neðan má sjá hversu mörgum umsóknum var svarað eftir gerð styrkja auk fjölda úthlutana. Þá kemur fram að rúmlega helmingur af þeim umsóknum sem var svarað á árinu 2018 fengu styrk.

Tafla 1. Fjöldi umsókna eftir gerð styrkja


Umsóknir Úthlutanir Árangurshlutfall
Handritastyrkir1206453%
Þróunarstyrkir201785%
Framleiðslustyrkir 683957%
Samtals20812058%

Í neðangreindri töflu má sjá fjölda umsókna eftir flokkum. Langflestar umsóknir bárust vegna leikinna kvikmynda en fæstar voru vegna stuttmynda.

Tafla 2. Fjöldi umsókna eftir flokkum

Heimildamyndir57
Leiknar kvikmyndir104
Stuttmyndir10
Leikið sjónvarpsefni 37
Samtals208

Hér er hægt að nálgast helstu upplýsingar um þau verkefni sem KMÍ og Kvikmyndasjóður Íslands hafa styrkt fyrir árið 2018 og hvar þau eru stödd í vinnsluferlinu.

Framleiðslustyrkir eftir kyni umsækjenda

Ljóst er að enn er ærið verkefni fyrir höndum þegar að neðangreindar skýringarmyndir eru skoðaðar en þær sýna yfirlit yfir framleiðslustyrki eftir kyni leikstjóra, framleiðenda, handritshöfunda og helstu lykilstöðum fyrir allt árið 2018. Enn vantar fleiri umsóknir þar sem kvenkyns leikstjórar leikstýra verkefnum.

Prufaframleidslustyrkir-2018

Í töflunum hér að neðan má sjá tölur um lykilfólk, þ.e. handritshöfunda, leikstjóra og framleiðendur og hvernig framleiðslustyrkir skiptast eftir kyni. Þessi störf eru ráðandi hvað varðar raddir og sjónarhorn karla og kvenna.

Til glöggvunar er töflunum einnig skipt upp eftir tegundum styrkja og tegundum verkefna.

Tafla 3. Árangur í umsóknum um framleiðslustyrki 2018 eftir kyni leikstjóraUmsóknirÚthlutanirÁrangurshlutfall
Leiknar myndir í fullri lengd
kk18739%
kvk6583%
samtals241250%
Stuttmyndir
kk8338%
kvk2150%
samtals10440%
Leikið sjónvarpsefni
kk3267%
kvk2150%
teymi kk og kvk5240%
samtals10550%
Heimildamyndir
kk151173%
kvk8675%
teymi kk og kvk11100%
samtals241875%

Tafla 4. Árangur í umsóknum um framleiðslustyrki 2018 eftir kyni handritshöfunda


Umsóknir
ÚthlutanirÁrangurshlutfall
Leiknar myndir í fullri lengd
kk17741%
kvk4375%
teymi kk og kvk3267%
samtals241250%
Stuttmyndir
kk8338%
kvk2150%
samtals10440%
Leikið sjónvarpsefni
kk3267%
kvk2150%
teymi kk og kvk5240%
samtals10550%
Heimildamyndir
kk12867%
kvk9889%
teymi kk og kvk3267%
samtals241875%

Tafla 5. Árangur í umsóknum um framleiðslustyrki 2018 eftir kyni framleiðenda


Umsóknir
ÚthlutanirÁrangurshlutfall
Leiknar myndir í fullri lengd
kk7343%
kvk5360%
teymi kk og kvk12650%
samtals241250%
Stuttmyndir
kk6350%
kvk2150%
teymi kk og kvk200%
samtals10440%
Leikið sjónvarpsefni
kk3267%
kvk00
teymi kk og kvk7343%
samtals10550%
Heimildamyndir
kk7571%
kvk9778%
teymi kk og kvk8675%
samtals241875%

Þróunarstyrkir eftir kyni umsækjenda


Töluvert færri umsóknir bárust um þróunarstyrki heldur en framleiðslu- og handritsstyrki, eða 20 umsóknir fyrir árið 2018. Þegar umsóknir og úthlutanir á þróunarstyrkjum eru skoðaðar eftir kyni umsækjenda má sjá að mun fleiri kvenkyns framleiðendur sóttu um þróunarstyrk heldur en karlkyns. Einnig er lítill munur á milli kynja hvað varðar kyn handritshöfunda og leikstjóra í umsóknum um þróunarstyrk.

Tafla 6. Árangur í umsóknum um þróunarstyrki 2018 eftir kyni framleiðenda

UmsóknirÚthlutanirÁrangurshlutfall
kk4375%
kvk1010100%
teymi kk og kvk6467%
samtals201785%

Tafla 7. Árangur í umsóknum um þróunarstyrki 2018 eftir kyni handritshöfunda

UmsóknirÚthlutanirÁrangurshlutfall
kk9889%
kvk77100%
teymi kk og kvk4250%
samtals201785%


Tafla 8. Árangur í umsóknum um þróunarstyrki 2018 eftir kyni leikstjóra


UmsóknirÚthlutanirÁrangurshlutfall
kk1010100%
kvk9778%
teymi kk og kvk11100%
samtals201890%

Handritastyrkir eftir kyni umsækjenda

Þegar umsóknir um handritastyrki eru skoðaðar á neðangreindri mynd eftir kyni má sjá að talsvert fleiri umsóknir berast frá körlum en konum.

Handritast

Í töflum 9-11 má sjá að sérstaklega í leiknum kvikmyndum og leiknu sjónvarpsefni eru mun fleiri umsóknir frá körlum en konum. Minni munur er á milli kynja varðandi heimildamyndir. Þá má sjá að árangurshlutfall þeirra verkefna sem sækja um með kvenkyns umsækjendum er betra en karla.

Tafla 9. Árangur í umsóknum um handritsstyrki 2018 eftir kyni umsækjenda - Leiknar kvikmyndir

UmsóknirÚthlutanirÁrangurshlutfall
kk512753%
kvk14964%
teymi kk og kvk7571%
Samtals724157%

Tafla 10. Árangur í umsóknum um handritsstyrki 2018 eftir kyni umsækjenda - Heimildamyndir


UmsóknirÚthlutanirÁrangurshlutfall
kk13646%
kvk9556%
teymi kk og kvk2150%
Samtals241250%

Tafla 11. Árangur í umsóknum um handritsstyrki 2018 eftir kyni umsækjenda - Leikið sjónvarpsefni


UmsóknirÚthlutanirÁrangurshlutfall
kk17635%
kvk2150%
teymi kk og kvk5480%
Samtals241146%
Samantekt árin 2013 -2018. Framleiðslustyrkir eftir kyni


Neðangreind mynd sýnir yfirlit yfir umsóknir og úthlutanir á framleiðslustyrkjum eftir kyni leikstjóra á árunum 2013 til 2018 í öllum flokkum, þ.e. leiknum kvikmyndum, leiknu sjónvarpsefni, heimildamyndum og stuttmyndum.

2013-2018

Eins og þessar skýringamyndir sýna hafa borist talsvert fleiri umsóknir fyrir verkefni þar sem að karlkyns leikstjóri er heldur en kvenkyns á þessu tímabili. Einnig má sjá að árangurshlutfall þeirra verkefna sem sækja um með kvenkyns leikstjóra er mun betra en karla.


Yfirlit umsókna og styrkveitinga fyrir árið 2017


Neðangreind mynd sýnir yfirlit yfir umsóknir og úthlutanir á framleiðslustyrkjum eftir kyni leikstjóra á árunum 2013 til 2017 í öllum flokkum, þ.e. leiknum kvikmyndum, leiknu sjónvarpsefni, heimildamyndum og stuttmyndum.

Dir2013-2017

Eins og þessar skýringamyndir sýna hafa borist talsvert fleiri umsóknir fyrir verkefni þar sem að karlkyns leikstjóri er heldur en kvenkyns á þessu tímabili. Einnig má sjá að árangurshlutfall þeirra verkefna sem sækja um með kvenkyns leikstjóra er mun betra en karla. Efni fundarins var að fjalla um ofangreint samkomulag um stefnumörkun sem eins og áður sagði miðar að því að rétta hlut kynjanna í íslenskri kvikmyndagerð.

Ljóst er að enn er ærið verkefni fyrir höndum þegar að neðangreind skýringarmynd er skoðuð en hún sýnir yfirlit yfir framleiðslustyrki eftir kyni leikstjóra, framleiðenda, handritshöfunda og helstu lykilstöðum fyrir allt árið 2017. Enn vantar fleiri umsóknir þar sem kvenkyns leikstjórar leikstýra verkefnum. 

2017.kynjahlutfoll

Í töflunum hér í viðhengi má sjá tölur um lykilfólk, þ.e. handritshöfunda, leikstjóra og framleiðendur og hvernig styrkir skiptast eftir kyni. Þessi störf eru ráðandi hvað varðar raddir og sjónarhorn karla og kvenna.

Til glöggvunar er töflunum einnig skipt upp eftir tegundum styrkja og tegundum verkefna.


Yfirlit umsókna og styrkveitinga fyrir árið 2016

Á mynd eitt má sjá hlutfall umsókna og úthlutana allra framleiðslustyrkja á árinu 2016 eftir kyni umsækjenda í öllum flokkum. Ljóst er að umtalsvert fleiri umsóknir hafa borist þar sem karlmenn eru í einhverju því lykilhlutverki sem horft er til, þ.e. leikstjórar, framleiðendur eða handritshöfundar. Árangurshlutfall kvenkyns umsækjenda er þó hærra.

graf 1

Mynd 2 sýnir árangurshlutfall þeirra umsækjenda sem sóttu um framleiðslustyrk árið 2016 eftir ofangreindum flokkum. Sjá má að árangurshlutfall þeirra kvenna sem sækja um er í kringum 60% í öllum flokkum. Því má ætla að rýrari hluti úthlutana framleiðslustyrkja skýrist að mestu leyti af því hve fáar umsóknir berast Kvikmyndasjóði þar sem að konur gegna lykilstöðu umsækjenda. 

graf 2Hér má finna ítarlegra yfirlit um umsóknir og úthlutanir fyrir árið 2016 með tilliti til kyns umsækjenda. 

Vert er að hafa í huga að Kvikmyndasjóður styrkir að meðaltali 3-4 kvikmyndir í fullri lengd á ári. Ákveðin ár styrkir sjóðurinn jafnframt fáein samframleiðsluverkefni og kvikmyndir í eftirvinnslu. Tölfræði fyrir hvert ár varðandi úthlutanir getur því sveiflast nokkuð mikið og því betra að skoða tölfræði yfir lengra tímabil.


Yfirlit umsókna og styrkveitinga fyrir árið 2015

Alls bárust Kvikmyndamiðstöð Íslands 190 umsóknir og veittir voru 105 styrkir árið 2015. Tölurnar um styrki eiga við umsóknir sem var fjallað um og lauk með niðurstöðu árið 2015. Rétt er að benda á að í sumum tilvikum geta nokkrar umsóknir fyrir sama verkefni talist sem ein umsókn, t.d. ef sótt er tvisvar um framleiðslustyrk og umsóknin fær fyrst synjun en síðar styrk, þá er það talið sem ein umsókn.

Yfirlit um alla veitta styrki fyrir árið 2015.

Á árinu voru hæstu styrkir/vilyrði veitt vegna verkefnanna Eiðurinn undir leikstjórn Baltasars Kormáks og Ævinlega velkomin eftir Guðnýju Halldórsdóttur.

Í upphafi ársins 2015 voru alls 7 vilyrði í gildi fyrir framleiðslustyrki vegna leikinna kvikmynda í fullri lengd. Þar sem þessi 7 verkefni voru þegar komin með vilyrði í upphafi árs eru þau ekki talin með í töflunum að neðan.

Þau verkefni sem fóru í tökur árið 2015 og fengu hæstu styrki voru Eiðurinn, Alma eftir Kristínu Jóhannesdóttur, Ég man þig undir leikstjórn Óskars Þórs Axelssonar, Fyrir framan annað fólk í leikstjórn Óskars Jónassonar og Hjartasteinn eftir Guðmund Arnar Guðmundsson. Fransk/íslenska minnihlutaframleiðslan Sundáhrifin eftir Sólveigu Anspach fór einnig í tökur á árinu.

Í upphafi ársins 2016 eru alls 6 vilyrði í gildi fyrir framleiðslustyrki vegna leikinna kvikmynda í fullri lengd.

Styrkir eftir kyni umsækjenda

Í töflunum hér að neðan má sjá tölur um lykilfólk, þ.e. handritshöfunda, leikstjóra og framleiðendur og hvernig styrkir skiptast eftir kyni. Þessi störf eru ráðandi hvað varðar raddir og sjónarhorn karla og kvenna.

Til glöggvunar er töflunum einnig skipt upp eftir tegundum styrkja og tegundum verkefna.

Tafla 1: Árangur í umsóknum um framleiðslustyrki 2015 eftir kyni leikstjóra Umsóknir Úthlutanir Árangurshlutfall
 

 
Leiknar myndir í fullri lengd

 
KK 12 3 25%
KvK 4 2 50%
samtals 16 5 31%
 

 
Leiknar myndir í fullri lengd - eftirvinnslustyrkur

 
KK 6 1 17%
KvK 0 0 -
samtals 6 1 17%
 

 
Stuttmyndir

 
KK 7 2 29%
KvK 3 3 100%
samtals 10 5 50%
 

 
Leikið sjónvarpsefni

 
KK 3 2 67%
KvK 0 0 -
samtals 3 2 67%
 

 
Heimildamyndir

 
KK 24 9 38%
KvK 5 4 80%
Teymi KK og Kvk 2 2 100%
samtals 31 15 48%

 

Tafla 2: Árangur í umsóknum um framleiðslustyrki 2015 eftir kyni handritshöfunda Umsóknir Úthlutanir Árangurshlutfall
 

 
Leiknar myndir í fullri lengd

 
KK 12 3 25%
KvK 3 1 33%
Teymi KK og Kvk 1 1 100%
samtals 16 5 31%
 

 
Leiknar myndir í fullri lengd - eftirvinnslustyrkur

 
KK 6 1 17%
KvK 0 0 -
samtals 6 1 17%
 

 
Stuttmyndir

 
KK 7 2 29%
KvK 3 3 100%
samtals 10 5 50%
 

 
Leikið sjónvarpsefni

 
KK 2 1 50%
KvK 1 1 100%
samtals 3 2 67%
 

 
Heimildamyndir

 
KK 22 8 36%
KvK 5 4 80%
Teymi KK og Kvk 4 3 75%
Samtals 31 15 48%

 

Tafla 3: Árangur í umsóknum um framleiðslustyrki 2015 eftir kyni framleiðenda Umsóknir Úthlutanir Árangurshlutfall
 

 
Leiknar myndir í fullri lengd

 
KK 8 2 25%
KvK 2 0 0%
Teymi KK og Kvk 6 3 50%
 

 
samtals 16 5 31%
 

 
Leiknar myndir í fullri lengd - eftirvinnslustyrkur

 
KK 4 1 25%
KvK 1 0 0%
Teymi KK og Kvk 1 0 0%
samtals 6 1 17%
 

 
Stuttmyndir

 
KK 6 3 50%
KvK 2 1 50%
Teymi KK og Kvk 2 1 50%
samtals 10 5 50%
 

 
Leikið sjónvarpsefni

 
KK 3 2 67%
KvK 0 0 -
samtals 3 2 67%
 

 
Heimildamyndir

 
KK 19 5 26%
KvK 8 6 75%
Teymi KK og Kvk 4 4 100%
samtals 31 15 48%

 

Tafla 4: Árangur í umsóknum um handritsstyrki 2015 eftir kyni handritshöfunda* Umsóknir Úthlutanir Árangurshlutfall
 

 
Leiknar myndir í fullri lengd

 
KK 52 25 48%
KvK 17 12 71%
Teymi KK og Kvk 1 0 0%
samtals 70 37 53%
 

 
 

 
Leikið sjónvarpsefni

 
KK 10 6 60%
KvK 7 6 86%
Teymi KK og Kvk 7 7 100%
samtals 24 19 79%
 

 
Heimildamyndir

 
KK 6 2 33%
KvK 8 7 88%
Teymi KK og Kvk 0 0 -
samtals 14 9 64%

* Í tilfellum sumra leikinna mynda og leikins sjónvarpsefnis er sótt um fleiri en einn af þremur hlutum handritsstyrks á árinu. Ef t.d. sótt er um 1. og 2. hluta á sama ári telst það sem tvær umsóknir.


Tafla 5: Árangur í umsóknum um þróunarstyrki 2015 eftir kyni leikstjóra      
  Umsóknir Úthlutanir Árangurshlutfall
Leiknar myndir í fullri lengd

 
KK 3 2 67%
KvK 2 2 100%
samtals 5 4 75%
 

 
 

 
Leikið sjónvarpsefni

 
KK 2 1 50%
KvK 0 0 -
samtals 2 1 50%
 

 
Heimildamyndir

 
KK 5 5 100%
KvK 3 2 67%
Teymi KK og Kvk 1 0 0%
samtals 9 7 78%

 

Tafla 6: Árangur í umsóknum um þróunarstyrki 2015 eftir kyni handritshöfunda


  Umsóknir Úthlutanir Árangurshlutfall
Leiknar myndir í fullri lengd

 
KK 3 2 67%
KvK 2 2 100%
Teymi KK og Kvk 5 4 75%
samtals

 
 

 
 

 
Leikið sjónvarpsefni

 
KK 0 0 -
KvK 2 1 50%
samtals 2 1 50%
 

 
Heimildamyndir

 
KK 3 3 100%
KvK 5 3 60%
Teymi KK og Kvk 1 1 100%
samtals 9 7 78%

 

Tafla 7: Árangur í umsóknum um þróunarstyrki 2015 eftir kyni framleiðenda


  Umsóknir Úthlutanir Árangurshlutfall
Leiknar myndir í fullri lengd

 
KK 2 2 100%
KvK 2 2 100%
Teymi KK og Kvk 1 0 0%
samtals 5 4 80%
 

 
Leikið sjónvarpsefni

 
KK 2 1 50%
KvK 0 0 -
samtals 2 1 50%
 

 
Heimildamyndir

 
KK 4 4 100%
KvK 4 3 75%
Teymi KK og Kvk 1 0 0%
samtals 9 7 78%


Ofangreindar töflur er einnig hægt að nálgast í viðhengi, sjá hér

Yfirlit umsókna og styrkveitinga fyrir árið 2014

Yfirlit yfir umsóknir og framleiðslustyrki fyrir árið 2014 má finna hér

Yfirlit umsókna og styrkveitinga fyrir árið 2013

Yfirlit yfir umsóknir og framleiðslustyrki fyrir árið 2013 má finna hér

Yfirlit umsókna og styrkveitinga fyrir árið 2012

Yfirlit yfir umsóknir og framleiðslustyrki fyrir árið 2012 má finna hér