Staðreyndir og tölur

Yfirlit umsókna og styrkveitinga fyrri ára

Yfirlit umsókna og styrkveitinga fyrir árið 2017


Neðangreind mynd sýnir yfirlit yfir umsóknir og úthlutanir á framleiðslustyrkjum eftir kyni leikstjóra á árunum 2013 til 2017 í öllum flokkum, þ.e. leiknum kvikmyndum, leiknu sjónvarpsefni, heimildamyndum og stuttmyndum.

Dir2013-2017

Eins og þessar skýringamyndir sýna hafa borist talsvert fleiri umsóknir fyrir verkefni þar sem að karlkyns leikstjóri er heldur en kvenkyns á þessu tímabili. Einnig má sjá að árangurshlutfall þeirra verkefna sem sækja um með kvenkyns leikstjóra er mun betra en karla. Efni fundarins var að fjalla um ofangreint samkomulag um stefnumörkun sem eins og áður sagði miðar að því að rétta hlut kynjanna í íslenskri kvikmyndagerð.

Ljóst er að enn er ærið verkefni fyrir höndum þegar að neðangreind skýringarmynd er skoðuð en hún sýnir yfirlit yfir framleiðslustyrki eftir kyni leikstjóra, framleiðenda, handritshöfunda og helstu lykilstöðum fyrir allt árið 2017. Enn vantar fleiri umsóknir þar sem kvenkyns leikstjórar leikstýra verkefnum. 

2017.kynjahlutfoll

Í töflunum hér í viðhengi má sjá tölur um lykilfólk, þ.e. handritshöfunda, leikstjóra og framleiðendur og hvernig styrkir skiptast eftir kyni. Þessi störf eru ráðandi hvað varðar raddir og sjónarhorn karla og kvenna.

Til glöggvunar er töflunum einnig skipt upp eftir tegundum styrkja og tegundum verkefna.


Yfirlit umsókna og styrkveitinga fyrir árið 2016

Á mynd eitt má sjá hlutfall umsókna og úthlutana allra framleiðslustyrkja á árinu 2016 eftir kyni umsækjenda í öllum flokkum. Ljóst er að umtalsvert fleiri umsóknir hafa borist þar sem karlmenn eru í einhverju því lykilhlutverki sem horft er til, þ.e. leikstjórar, framleiðendur eða handritshöfundar. Árangurshlutfall kvenkyns umsækjenda er þó hærra.

graf 1

Mynd 2 sýnir árangurshlutfall þeirra umsækjenda sem sóttu um framleiðslustyrk árið 2016 eftir ofangreindum flokkum. Sjá má að árangurshlutfall þeirra kvenna sem sækja um er í kringum 60% í öllum flokkum. Því má ætla að rýrari hluti úthlutana framleiðslustyrkja skýrist að mestu leyti af því hve fáar umsóknir berast Kvikmyndasjóði þar sem að konur gegna lykilstöðu umsækjenda. 

graf 2Hér má finna ítarlegra yfirlit um umsóknir og úthlutanir fyrir árið 2016 með tilliti til kyns umsækjenda. 

Vert er að hafa í huga að Kvikmyndasjóður styrkir að meðaltali 3-4 kvikmyndir í fullri lengd á ári. Ákveðin ár styrkir sjóðurinn jafnframt fáein samframleiðsluverkefni og kvikmyndir í eftirvinnslu. Tölfræði fyrir hvert ár varðandi úthlutanir getur því sveiflast nokkuð mikið og því betra að skoða tölfræði yfir lengra tímabil.


Yfirlit umsókna og styrkveitinga fyrir árið 2015

Alls bárust Kvikmyndamiðstöð Íslands 190 umsóknir og veittir voru 105 styrkir árið 2015. Tölurnar um styrki eiga við umsóknir sem var fjallað um og lauk með niðurstöðu árið 2015. Rétt er að benda á að í sumum tilvikum geta nokkrar umsóknir fyrir sama verkefni talist sem ein umsókn, t.d. ef sótt er tvisvar um framleiðslustyrk og umsóknin fær fyrst synjun en síðar styrk, þá er það talið sem ein umsókn.

Yfirlit um alla veitta styrki fyrir árið 2015.

Á árinu voru hæstu styrkir/vilyrði veitt vegna verkefnanna Eiðurinn undir leikstjórn Baltasars Kormáks og Ævinlega velkomin eftir Guðnýju Halldórsdóttur.

Í upphafi ársins 2015 voru alls 7 vilyrði í gildi fyrir framleiðslustyrki vegna leikinna kvikmynda í fullri lengd. Þar sem þessi 7 verkefni voru þegar komin með vilyrði í upphafi árs eru þau ekki talin með í töflunum að neðan.

Þau verkefni sem fóru í tökur árið 2015 og fengu hæstu styrki voru Eiðurinn, Alma eftir Kristínu Jóhannesdóttur, Ég man þig undir leikstjórn Óskars Þórs Axelssonar, Fyrir framan annað fólk í leikstjórn Óskars Jónassonar og Hjartasteinn eftir Guðmund Arnar Guðmundsson. Fransk/íslenska minnihlutaframleiðslan Sundáhrifin eftir Sólveigu Anspach fór einnig í tökur á árinu.

Í upphafi ársins 2016 eru alls 6 vilyrði í gildi fyrir framleiðslustyrki vegna leikinna kvikmynda í fullri lengd.

Styrkir eftir kyni umsækjenda

Í töflunum hér að neðan má sjá tölur um lykilfólk, þ.e. handritshöfunda, leikstjóra og framleiðendur og hvernig styrkir skiptast eftir kyni. Þessi störf eru ráðandi hvað varðar raddir og sjónarhorn karla og kvenna.

Til glöggvunar er töflunum einnig skipt upp eftir tegundum styrkja og tegundum verkefna.

Tafla 1: Árangur í umsóknum um framleiðslustyrki 2015 eftir kyni leikstjóra Umsóknir Úthlutanir Árangurshlutfall
 

 
Leiknar myndir í fullri lengd

 
KK 12 3 25%
KvK 4 2 50%
samtals 16 5 31%
 

 
Leiknar myndir í fullri lengd - eftirvinnslustyrkur

 
KK 6 1 17%
KvK 0 0 -
samtals 6 1 17%
 

 
Stuttmyndir

 
KK 7 2 29%
KvK 3 3 100%
samtals 10 5 50%
 

 
Leikið sjónvarpsefni

 
KK 3 2 67%
KvK 0 0 -
samtals 3 2 67%
 

 
Heimildamyndir

 
KK 24 9 38%
KvK 5 4 80%
Teymi KK og Kvk 2 2 100%
samtals 31 15 48%

 

Tafla 2: Árangur í umsóknum um framleiðslustyrki 2015 eftir kyni handritshöfunda Umsóknir Úthlutanir Árangurshlutfall
 

 
Leiknar myndir í fullri lengd

 
KK 12 3 25%
KvK 3 1 33%
Teymi KK og Kvk 1 1 100%
samtals 16 5 31%
 

 
Leiknar myndir í fullri lengd - eftirvinnslustyrkur

 
KK 6 1 17%
KvK 0 0 -
samtals 6 1 17%
 

 
Stuttmyndir

 
KK 7 2 29%
KvK 3 3 100%
samtals 10 5 50%
 

 
Leikið sjónvarpsefni

 
KK 2 1 50%
KvK 1 1 100%
samtals 3 2 67%
 

 
Heimildamyndir

 
KK 22 8 36%
KvK 5 4 80%
Teymi KK og Kvk 4 3 75%
Samtals 31 15 48%

 

Tafla 3: Árangur í umsóknum um framleiðslustyrki 2015 eftir kyni framleiðenda Umsóknir Úthlutanir Árangurshlutfall
 

 
Leiknar myndir í fullri lengd

 
KK 8 2 25%
KvK 2 0 0%
Teymi KK og Kvk 6 3 50%
 

 
samtals 16 5 31%
 

 
Leiknar myndir í fullri lengd - eftirvinnslustyrkur

 
KK 4 1 25%
KvK 1 0 0%
Teymi KK og Kvk 1 0 0%
samtals 6 1 17%
 

 
Stuttmyndir

 
KK 6 3 50%
KvK 2 1 50%
Teymi KK og Kvk 2 1 50%
samtals 10 5 50%
 

 
Leikið sjónvarpsefni

 
KK 3 2 67%
KvK 0 0 -
samtals 3 2 67%
 

 
Heimildamyndir

 
KK 19 5 26%
KvK 8 6 75%
Teymi KK og Kvk 4 4 100%
samtals 31 15 48%

 

Tafla 4: Árangur í umsóknum um handritsstyrki 2015 eftir kyni handritshöfunda* Umsóknir Úthlutanir Árangurshlutfall
 

 
Leiknar myndir í fullri lengd

 
KK 52 25 48%
KvK 17 12 71%
Teymi KK og Kvk 1 0 0%
samtals 70 37 53%
 

 
 

 
Leikið sjónvarpsefni

 
KK 10 6 60%
KvK 7 6 86%
Teymi KK og Kvk 7 7 100%
samtals 24 19 79%
 

 
Heimildamyndir

 
KK 6 2 33%
KvK 8 7 88%
Teymi KK og Kvk 0 0 -
samtals 14 9 64%

* Í tilfellum sumra leikinna mynda og leikins sjónvarpsefnis er sótt um fleiri en einn af þremur hlutum handritsstyrks á árinu. Ef t.d. sótt er um 1. og 2. hluta á sama ári telst það sem tvær umsóknir.


Tafla 5: Árangur í umsóknum um þróunarstyrki 2015 eftir kyni leikstjóra      
  Umsóknir Úthlutanir Árangurshlutfall
Leiknar myndir í fullri lengd

 
KK 3 2 67%
KvK 2 2 100%
samtals 5 4 75%
 

 
 

 
Leikið sjónvarpsefni

 
KK 2 1 50%
KvK 0 0 -
samtals 2 1 50%
 

 
Heimildamyndir

 
KK 5 5 100%
KvK 3 2 67%
Teymi KK og Kvk 1 0 0%
samtals 9 7 78%

 

Tafla 6: Árangur í umsóknum um þróunarstyrki 2015 eftir kyni handritshöfunda


  Umsóknir Úthlutanir Árangurshlutfall
Leiknar myndir í fullri lengd

 
KK 3 2 67%
KvK 2 2 100%
Teymi KK og Kvk 5 4 75%
samtals

 
 

 
 

 
Leikið sjónvarpsefni

 
KK 0 0 -
KvK 2 1 50%
samtals 2 1 50%
 

 
Heimildamyndir

 
KK 3 3 100%
KvK 5 3 60%
Teymi KK og Kvk 1 1 100%
samtals 9 7 78%

 

Tafla 7: Árangur í umsóknum um þróunarstyrki 2015 eftir kyni framleiðenda


  Umsóknir Úthlutanir Árangurshlutfall
Leiknar myndir í fullri lengd

 
KK 2 2 100%
KvK 2 2 100%
Teymi KK og Kvk 1 0 0%
samtals 5 4 80%
 

 
Leikið sjónvarpsefni

 
KK 2 1 50%
KvK 0 0 -
samtals 2 1 50%
 

 
Heimildamyndir

 
KK 4 4 100%
KvK 4 3 75%
Teymi KK og Kvk 1 0 0%
samtals 9 7 78%


Ofangreindar töflur er einnig hægt að nálgast í viðhengi, sjá hér

Yfirlit umsókna og styrkveitinga fyrir árið 2014

Yfirlit yfir umsóknir og framleiðslustyrki fyrir árið 2014 má finna hér

Yfirlit umsókna og styrkveitinga fyrir árið 2013

Yfirlit yfir umsóknir og framleiðslustyrki fyrir árið 2013 má finna hér

Yfirlit umsókna og styrkveitinga fyrir árið 2012

Yfirlit yfir umsóknir og framleiðslustyrki fyrir árið 2012 má finna hér