Staðreyndir og tölur

Konur í kvikmyndagerð - gögn um umsóknir og úthlutanir vegna framleiðslu- þróunar- og handritastyrkja

2019

Á árinu 2019 bárus 180 umsóknir um styrki vegna 161 verkefna. 

Í töflunni hér að neðan má sjá hversu mörgum umsóknum var svarað eftir gerð styrkja auk fjölda úthlutana. Þá kemur fram að rúmlega helmingur af þeim umsóknum sem var svarað á árinu 2019 fengu styrk.

Tafla 1. Fjöldi umsókna eftir gerð styrkja

 Umsóknir  Úthlutanir Hlutfall
Handritastyrkir 99
4646%
Þróunarstyrkir241875%
Framleiðslustyrkir572849%
Samtals1809251%


Framleiðslustyrkir eftir kyni umsækjenda

Með það fyrir augum að halda áfram umræðu um konur í kvikmyndagerð hefur KMÍ síðastliðin ár birt tölulegar upplýsingar hvað varðar umsóknir og styrki eftir lykilstöðum í kvikmyndagerð sem skipt er eftir kyni.

Það hefur verið ljóst um nokkurt skeið að mun færri umsóknir berast KMÍ um styrki þar sem konur skipa lykilstöðurnar í handritagerð, leikstjórn eða framleiðslu. Þó má sjá að árangurshlutfall þeirra verkefna sem sækja um með kvenkyns umsækjendum er betra en karla. Vert er að taka fram að fyrstu umsóknir fyrir handritsstyrki fyrir leikið efni eru sendar nafnlausar (blint) á ráðgjafa til umsagnar.

Bechdel prófið er hentugt vinnutæki til að glöggva sig á hlut kynja í einstaka verkefnum, en þar er lögð áhersla á þrjá þætti:

1. Að í myndinni séu a.m.k. tvær kvenpersónur með nafni
2. Að þær eigi samtal
3. Um eitthvað annað en karlmenn.

Lögð hefur verið sérstök áhersla á að jafna hlut kynjanna í kvikmyndagerð í samkomulagi um stefnumörkun fyrir íslenska kvikmyndagerð og kvikmyndamenningu árið 2016-2019, sem undirritað var af fulltrúum samtaka kvikmyndagerðamanna og tveimur ráðherrum.

KMÍ brást við með að vinna tillögur sem lagðar voru fyrir kvikmyndaráð sem samþykkti þær einróma. Í kjölfarið voru þær kynntar mennta- og menningarmálaráðuneytinu sem ekki hafa borist viðbrögð við þeim ennþá. Minnisblaðið frá árinu 2017 með tillögum um frekari aðgerðir og kostnað má finna hér.

Hér eru aðeins teknar saman tölur um lykilstöður, þ.e. handritshöfunda, leikstjóra og framleiðenda til samræmis við það sem tíðkast í tölfræði erlendis. Þessi störf eru ráðandi hvað varðar raddir og sjónarhorn kvenna. Fjöldi kvenna hefur komið að öðrum störfum, bæði listrænum- og framkvæmdaþáttum og hefur hróður nokkurra borist víða, bæði hér á landi og alþjóðlega þótt þeirra verk séu ekki talin með í þessu samhengi.


Í töflunum hér að neðan má sjá tölur um lykilfólk, þ.e. leikstjóra, handritshöfunda og framleiðendur og hvernig framleiðslustyrkir skiptast eftir kyni.

Tafla 2. Árangur í umsóknum um framleiðslustyrki 2019 eftir kyni leikstjóra


Umsóknir Úthlutanir Árangurshlutfall
Leiknar myndir í fullri lengd      
 kk 14 5 36%
 kvk 1 1 100%
 samtals 15  6 40%
       
Heimildamyndir      
kk 18 44%
kvk 10 6 60%
Samtals 28 14 50%
       
Stuttmyndir      
kk 3 1 33%
kvk 6 4 67%
Samtals 9 5 56% 
       
Leikið sjónvarpsefni      
kk 3  33%
kvk 1 1 100%
kk og kvk 1 1 100%
Samtals 5 3 60%

Tafla 3. Árangur í umsóknum um framleiðslustyrki 2019 eftir kyni handritshöfunda


Umsóknir Úthlutanir Árangurshlutfall
Leiknar myndir í fullri lengd
kk 13 5 38%
kvk - - -
kk og kvk 2 1 50%
Samtals 15 6 40%
       
Heimildamyndir      
kk 14 6 43%
kvk 11 8 73%
kk og kvk 3 0 0%
Samtals 28 14 50%
       
Stuttmyndir
   
kk 3 1 33%
kvk 6 4 67%
Samtals 9 5 56%
       
Leikið sjónvarpsefni      
kk 1 1 100% 
kvk 1 1 100%
kk og kvk 3 1 33%
Samtals 5 3 60%

Tafla 4. Árangur í umsóknum um framleiðslustyrki 2019 eftir kyni framleiðenda

Umsóknir Úthlutanir Árangurshlutfall
Leiknar myndir í fullri lengd
kk552 40%
kvk 2 1 50%
kk og kvk 8 38%
Samtals 15 6 40%
       
Heimildamyndir      
kk 16 8 50%
kvk 8 50%
kk og kvk 4 2 50%
Samtals 28 14 50%
       
Stuttmyndir      
kk 2 67%
kvk 1 33%
kk og kvk 3 67%
Samtals 9 5 56%
       
Leikið sjónvarpsefni      
kk  1 0  0%
kvk -  -  -
kk og kvk 4 3 75%
Samtals 5 3 60%

Þróunarstyrkir eftir kyni umsækjenda

Tafla 5. Árangur í umsóknum um þróunarstyrki 2019 eftir kyni framleiðenda


Umsóknir Úthlutanir Árangurshlutfall
Leiknar myndir í fullri lengd
kk 3 2 67%
kvk 3 3 100%
kk og kvk 2 50%
Samtals 10  7 70%
       
Heimildamyndir      
kk 3 2 67%
kvk 7 5 71%
kk og kvk 3 3 100%
Samtals 13 10 77% 
       
Leikið sjónvarpsefni      
kk - - -
kvk - - -
kk og kvk 1 1 100%
Samtals 1 1 100%

Tafla 6. Árangur í umsóknum um þróunarstyrki 2019 eftir kyni handritshöfunda


Umsóknir ÚthlutanirÁrangurshlutfall
Leiknar myndir í fullri lengd
kk 7 6 86%
kvk 1 1 100%
kk og kvk 2 0 0%
Samtals 10 7 70%
       
Heimildamyndir      
kk 50%
kvk 5 5 100%
kk og kvk 2 2 100%
Samtals 13 10 77%
       
Leikið sjónvarpsefni      
kk -  -  -
kvk 1 1 100% 
kk og kvk -  -  -
Samtals 1 1 100%

Tafla 7. Árangur í umsóknum um þróunarstyrki 2019 eftir kyni leikstjóra


Umsóknir Úthlutanir Árangurshlutfall
Leiknar myndir í fullri lengd
kk 6 6 100%
kvk 1 1 100%
TBD 3 0  0%
Samtals 10 7 70%
       
Heimildamyndir      
kk 7 4 57%
kvk 5 5 100%
kk og kvk 1 1 100% 
Samtals 13 10 77%
       
Leikið sjónvarpsefni      
kk  -  -
kvk 1 1 100%
kk og kvk -  -  -
Samtals 1 1 100% 

Handritastyrkir eftir kyni umsækjenda

Tafla 8. Árangur í umsóknum um handritsstyrk 2019 eftir kyni umskæjenda - Leiknar kvikmyndir í fullri lengd


Umsóknir Úthlutanir Árangurshlutfall
kk 37 19 51%
kvk 17 4 24%
Samtals 54 23 43%

Tafla 9. Árangur í umsóknum um handritsstyrk 2019 eftir kyni umsækjenda - Heimildamyndir


Umsóknir Úthlutanir Árangurshlutfall
kk 6 3 50%
kvk 11 9 82%
kk og kvk 2 2 100%
Samtals 19 14 74%

Tafla 10. Árangur í umsóknum um handritsstyrk 2019 eftir kyni umsækjenda - Leikið sjónvarpsefni


Umsóknir Úthlutanir Árangurshlutfall
kk 13 6 46%
kvk  9 2 22%
kk og kvk 4 1 25%
Samtals 26 9 35%