Staðreyndir og tölur

Nokkrar lykiltölur

Velta íslensks kvikmyndaiðnaðar samkvæmt tölum Hagstofunnar

Neðangreind mynd sýnir veltu atvinnugreinarinnar framleiðsla á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni; í milljörðum króna fyrir tímabilið 2008-2018.

Nánari útlistun má finna á vef Hagstofunnar með því að velja atvinnugreinina framleiðsla á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni; hljóðupptaka og tónlistarútgáfa.

Veltutolur2008-2018

Norðurlönd 2005-2016 - samantekt Kulturanalys Norden

Kulturanalys Norden hefur tekið saman tölur um kvikmyndamenningu á Norðurlöndunum.

Kvikmyndahús, salir og sæti


1. Fjöldi sæta í kvikmyndahúsum á hverja 1000 íbúa árið 2016

DK FO GL FI IS NO SE
    11     7 18     9 20 15 12

2. Fjöldi kvikmyndahúsa, sala og sæta árin 2010-2016


DK FO GL FI IS NO SE
Fjöldi kvikmyndahúsa      
2010 162 2 3 172 18 210 489
2011 161 2 3 172 16 206 479
2012 163 2 3 162 16 196 463
2013 162 2 3 159 16 200 424
2014 160 2 3 170 15 199 404
2015 161 2 3 170 15 201 418
2016 163 2 3 168 15 202 418
Fjöldi sala      
2010 396 3 3 289 43 430 832
2011 396 3 3 283 42 430 831
2012 406 3 3 284 42 415 816
2013 416 3 3 282 42 422 774
2014 420 3 3 294 40 425 765
2015 432 3 3 311 40 434 802
2016 444 3 3 312 40 439 808
Fjöldi sæta      
2010 58.000 347 919 49.607 6.726 79.238 129.969
2011 57.000 347 919 49.872 7.164 78.921 129.218
2012 59.000 347 919 49.000 7.167 76.195 126.089
2013 60.000 347 919 48.728 7.080 76.699 116.986
2014 59.000 347 919 51.000 7.054 76.975 114.438
2015 60.000 347 919  48.000 6.799 77.560 118.899
2016 61.000 347 919 47.000 6.799 78.414 119.143

Kvikmyndir


3. Frumsýningar á innlendum og alþjóðlegum kvikmyndum árið 2016
DK FI FO GL IS NO SE
Innlendar    36 39 0 0 4 27 45
Alþjóðlegar 217 168 120 170 175 205 262
Samtals 253 207 120 170 179 232 307
4. Markaðshlutdeild af tekjum frumsýndra kvikmynda eftir upprunasvæði fyrir hvert land árin 2010-2016
  Upprunasvæði 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
DK Danmörk 15% 13% 13% 14% 15% 14% ..
Önnur norræn lönd 32% 31% 36% 28% 85% 86% ..
Önnur evrópsk lönd ..
Norður Ameríka 45% 48% 46% 50% ..
Önnur lönd 8% 8% 5% 9% ..
Samtals 100% 100% 100% 100% 100% 100% ..
FI Finnland 12% 16% 20% 18% 16% 20% 29%

Önnur norræn lönd

8% 5% 7% 9% 6% 4% ..

Önnur evrópsk lönd

19% 17% 21% 15% 22% 21%

Norður Ameríka

59% 56% 47% 54% 49% 48% ..
Önnur lönd 2% 6% 5% 4% 7% 7% ..
Samtals 100% 100% 100% 100% 100% 100%
IS Ísland 11% 9% 10,5% 4% 13% 5% 7%
Önnur norræn lönd 2,5% 4% 0% 0% 2% 2% 1%
Önnur evrópsk lönd 4,5% 4% 8% 2% 1% 6% 2%
Norður Ameríka (BNA) 82% 83% 81% 94% 84% 86% 90%
Önnur lönd 0% 0% 0,5% 0% 0% 1% 0%
Samtals 100 100 100 100 100 100 100
NO Noregur 13% 16% 13% 13% 18% 12% 12%
Önnur norræn lönd 29% 26% 35% 27% 30% 27% 29%
Önnur evrópsk lönd
Norður Ameríka (BNA) 50% 48% 46% 56% 48% 53% 50%
Önnur lönd 9% 10% 6% 3% 5% 8% 9%
Samtals 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SE Svíþjóð 18% 16% 19% 20% 19% 17% 14,5%
Önnur norræn lönd 32% 30% 36% 28% 34% 31% 38,5%
Önnur evrópsk lönd
Norður Ameríka (BNA) 45% 48% 42% 47% 40% 45% 39%
Önnur lönd 4% 7% 3% 5% 7% 7% 8%
  Samtals 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Aðsókn


5. Seldir miðar á hvern íbúa árið 2016
DK FO GL FI    IS    NO    SE   
       2,3           1,4   ..          1,6 4,3 2,5     1,8
6. Seldir miðar á hvern íbúa árin 2005-201667. Seldir miðar í milljónum talið árin 2005-201678. Markaðshlutdeild af seldum miðum innlendra kvikmynda árið 201689. Markaðshlutdeild af seldum miðum eftir upprunasvæði árið 2016
Upprunasvæði    DK FI IS NO SE
Innlent 21 29 6,4 23,9 15,1
Evrópa .. 20 3,3 7,9 18,4
Norður Ameríka .. 48 90,2 66,4 65,6
Önnur lönd .. 3 0,1 1,1 0,9
10. Heildar tekjur í innlendum gjaldmiðlum og bandaríkjadollurum, ásamt meðal miðaverði í bandaríkjadollurum árið 2015
Tekjur í milljónum innlends gjaldmiðils Tekjur í milljónum (USD) Meðal miðaverð (USD)
DK 1.175,5 (DKK) 175,0 12,7
FI 89,9 (EUR) 99,6 11,4
IS 1.552,8 (ISK) 11,8 8,3
NO 1.231,4 (NOK) 152,9 12,7
SE 1.817,5 (SEK) 215,5 12,6

Jafnréttismál


11. Hlutfall sýndra innlendra kvikmynda með konum í lykilstöðum árið 2016
Leikstjóri    Framleiðandi    Handritshöf.   
DK .. .. ..
FI 19% 36% 38%
IS 0% 0% 0%
NO .. .. ..
SE 30% 42% 36%
12. Hlutfall innlendra kvikmynda með konum og körlum í aðalhlutverki árið 2016
KVK    KK    Bæði KVK og KK
DK* 33% 67%
FI 49% 51%
IS 25% 50% 25%
NO .. ..
SE 27,3%
36,4% 36,4%

* samanteknar tölur fyrir 2012-2014

13. Hlutfall styrktra innlendra kvikmynda með konum í lykilstöðum árið 2016
Leikstjóri    Framleiðandi    Handritshöf.   
DK* 18% 47% 21%
FI 27% 37% 34%
IS    17% 67% 33%
NO .. .. ..
SE 65% 38% 42%

* samanteknar tölur fyrir 2010-2015


Markaðshlutdeild á íslenskum kvikmyndamarkaði

Á yfirliti undanfarinna ára hér að neðan, sést að bandarískar myndir hafa ráðandi stöðu á íslenskum kvikmyndamarkaði. Hlutdeild þeirra er að jafnaði um 85-90% en getur þó sveiflast í báðar áttir eftir árum. 

Um leið eru bandarískar myndir meirihluti þeirra mynda sem sýndar eru hér, en innlendar kvikmyndahátíðir og kvikmyndahús sem leggja áherslu á listrænar kvikmyndir hafa þó aukið mjög framboð annarra kvikmynda á undanförnum árum. 

Hlutdeild íslenskra mynda kann að virðast lítil í þessum samanburði en hafa ber tvennt í huga; íslenskur kvikmyndahúsamarkaður er hlutfallslega mjög stór (seldir miðar á íbúa eru hér gjarnan á milli 4-5, meðan sama hlutfall í Evrópu er í kringum 2 á mann) og meðalaðsókn á íslenskar kvikmyndir er mjög há, tæp 5% þjóðarinnar sjá íslenska mynd að jafnaði sem er um helmingi hærra hlutfall en til dæmis heimamyndir á hinum Norðurlöndunum. 

 2018 2017   2016  2015  2014
Íslenskar kvikmyndir frumsýndar í kvikmyndahúsum 9 7  4  8  8
Íslenskar heimildamyndir frumsýndar í kvikmyndahúsum 10  10  8  n/a
Kvikmyndahús17  15  15 15 15
Kvikmyndahús með stafrænum búnaði17  14  14 14 14
Kvikmyndasalir 43 40  40 40 40
Kvikmyndasalir með stafrænum búnaði 40 39  39 39 39
Kvikmyndasalir með 3D búnaði30  30  30 30 30
Sæti í kvikmyndahúsum  6.799  6.799 6.799 7.054
Meðal miðaverð án vsk. 934,8 kr. 892,5 kr. 842 kr. 829 kr.
Meðal miðaverð með vsk.1.242 kr 1.230 kr. 1.190 kr. 1.123 kr. 1105 kr.
Seldir miðar (heild)1.445.445 

1.373.178

 1.420.503 1.382.494 1.344.569
Seldir miðar á hvern íbúa  3,9  4,3 4,2 4,1
Seldir miðar á íslenskar myndir163.885 122.591

91.221

61.847 148.146
Tekjur (heild)1.796.654.876 kr 1.689.529.817 kr.

1.689.783.655 kr.

1.551.569.621 kr. 1.485.618.475 kr.
Tekjur íslenskra mynda240.000.000 kr. 189.460.952 kr. 111.521.594 kr. 73.824.318 kr. 196.952.859 kr.
Tekjur bandarískra mynda 1.442.759.208 kr. 1.527.995.946 kr. 1.334.446.458 kr. 1.247.598.640 kr.
Tekjur evrópskra mynda 56.349.767 kr.

49.033.245 kr.

136.295.356 kr. 41.066.976 kr.
Tekjur annarra mynda 959.890 kr. 1.232.870 kr. 7.003.489 kr. 0 kr.
Markaðshlutdeild íslenskra mynda13.3% 11,2% 6,6% 4,8% 13,3%
Markaðshlutdeild bandarískra mynda84,3% 85,4% 90,4% 86% 84%
Markaðshlutdeild evrópskra mynda 3,3% 2,9% 8,7% 2,7%
Markaðshlutdeild annarra mynda 0,1% 0,1% 0,5% 0%