Umsóknir

Aðrir styrkir

Kynningarstyrkir vegna þátttöku á erlendum kvikmyndahátíðum

Kynningarstyrkir eru veittir úr Kvikmyndasjóði. Veita má kynningarstyrki til kynningar og markaðssetningar á fullbúnum kvikmyndum. Skilyrði styrkveitingar er að framleiðslu kvikmyndar sé lokið og áætlun um kynningu og kostnað liggi fyrir.

Framleiðandi íslenskrar kvikmyndar getur sótt um kynningarstyrk í tengslum við alþjóðlega frumsýningu myndar á erlendri kvikmyndahátíð sem flokkast undir A-lista kvikmyndahátíð eða hátíð með sambærilegt vægi. Með A-lista hátíð er vísað til skilgreiningar FIAPF samtakanna en einnig er litið er til vægis hátíðar í alþjóðlegu samhengi.  Skilyrði fyrir styrkveitingu er að staðfesting liggi fyrir um boð í opinbera dagskrá viðkomandi hátíðar.

Með umsókn þurfa að fylgja staðfesting á boði á hátíð og hvað í því felst, fjárhagsáætlun og kynningaráætlun. Umsókn skal berast Kvikmyndamiðstöð eigi síðar en tveimur vikum fyrir þá viðburði sem skipulagðir eru vegna alþjóðlegrar frumsýningar.

Við meðferð og mat á umsókn er litið til umfangs kynningar og fjárhagsáætlunar ásamt mótframlagi aðstandenda kvikmyndarinnar. Það  styrkir umsókn að kynningar og sölufulltrúar sem koma að alþjóðlegri frumsýningu hafi alþjóðlega reynslu á þeim vettvangi. Styrkur vegna alþjóðlegrar frumsýningar er allt að kr. 2.500.000 en upphæðin er háð stöðu sjóðsins hverju sinni.

Sótt er um kynningarstyrk í gegnum rafræna gátt Kvikmyndamiðstöðvar .

Kynningarstyrkri vegna þátttöku í ferðakostnaði 

 Umsókn skal senda á tölvupóstfangið: umsoknir@kvikmyndamidstod.is

Styrkir til þátttöku í vinnustofum

Veittir eru styrkir til kvikmyndagerðarmanna sem valdir hafa verið til þátttöku í alþjóðlega viðurkenndum vinnustofum og námskeiðum. Styrkveitingar eru háðar fjárveitingum og stöðu sjóðs hverju sinni. 

Viðurkennd námskeið og vinnustofur hafa að jafnaði verið auglýst á vef Kvikmyndamiðstöðvar þar sem tilgreind eru skilyrði umsókna. Kvikmyndamiðstöð velur ekki þátttakendur í þessum tilvikum, en getur í sumum tilvikum komið til móts við kostnað þátttakenda.

Umsókn skjal fylgja boð og staðfesting á þátttöku á viðkomandi vinnustofu/námskeiði ásamt áætlun um kostnað við þátttöku. Styrkur KMÍ getur numið annað hvort aðildargjaldi eða fargjaldi á vettvang. Styrkur er greiddur eftir á gegn staðfestingu á útlögðum kostnaði kvikmyndagerðarmanns vegna fyrrnefndra kostnaðarliða.

Umsókn skal senda á tölvupóstfangið: umsoknir@kvikmyndamidstod.is

Styrkir til kvikmyndahátíða innanlands

Veittir eru styrkir til kvikmyndahátíða innanlands sem eru til þess fallnar að efla kvikmyndamenningu og auka fjölbreytni kvikmynda sem sýndar eru almenningi. Styrkveitingar eru háðar fjárveitingum og stöðu sjóðs hverju sinni. 

Skipuleggjandi kvikmyndahátíðar getur sótt um styrk til þess að mæta kostnaði við framkvæmd hennar. Slíkri umsókn skal fylgja:

  • Kynning og stutt greinargerð um framkvæmd fyrirhugaðrar hátíðar
  • Kostnaðaráætlun fyrir hátíðina
  • Upplýsingar um menntun og starfsreynslu helstu aðstandenda og lykilstarfsmanna
  • Fjármögnunaráætlun fyrir hátíðina – þ.e. hvernig á að fjármagna hátíðina
  • Dagskrá hátíðarinnar, bæði fyrir áætlaðar sýningar kvikmynda og einnig aðrar uppákomur og vinnustofur.

Umsókn skal senda á tölvupóstfangið: umsoknir@kvikmyndamidstod.is, merkt styrkur vegna kvikmyndahátíðar.