Umsóknir

Meðferð og mat á umsóknum í Kvikmyndasjóð

Umsóknir

Til að eiga kost á styrk úr Kvikmyndasjóði þarf kvikmynd að vera unnin og kostuð af íslenskum aðilum eða í samstarfi íslenskra og erlendra aðila.

Styrkir úr Kvikmyndasjóði geta runnið til handritsgerðar, þróunar, framleiðslu, þ.m.t. tímabundinna vilyrða til framleiðslustyrkja, eftirvinnslu og kynningar.

Verkefni sem nýtur styrks skal m.a.

  • Vera á íslenskri tungu eða hafa íslenska menningarlega eða samfélagslega skírskotun,
  • Stuðla að eflingu innlendrar kvikmyndagerðar með aukinni þekkingu og reynslu til gerðar kvikmynda og styrkja rekstrargrundvöll atvinnugreinarinnar,
  • Uppfylla kröfur um gæði, listrænt framlag og nýsköpun og hafa breiða skírskotun til áhorfenda.
Hægt er að leggja inn umsóknir hvenær sem er og afgreiðslutími þeirra er að jafnaði 8-10 vikur. Til að koma í veg fyrir tafir og flýta fyrir afgreiðslu umsókna er mælt með því að umsóknum sé skilað inn fullbúnum, þ.e. með öllum umbeðnum fylgigögnum. Upplýsingar um umsóknir og umsóknareyðublöð með gátlistum yfir umbeðin fylgigögn er að finna á umsóknarsíðu.

Ganga verður frá úthlutunarsamningi milli framleiðanda og KMÍ áður en aðaltökutímabil hefst, þá skal fjármögnun vera lokið og önnur ákvæði reglugerðar um Kvikmyndasjóð uppfyllt.

Nánari upplýsingar gefur framleiðslustjóri KMÍ, Sigurrós Hilmarsdóttir, sigurros@kvikmyndamidstod.is.  

Ráðgjafakerfi KMÍ

Við mat umsókna um styrki úr Kvikmyndasjóði styðst Kvikmyndamiðstöð Íslands (KMÍ) við kerfi þar sem kvikmyndaráðgjafar leggja mat á umsóknir, svokallað ráðgjafakerfi. Markmið ráðgjafakerfisins, sem er að Norrænni fyrirmynd, er að forgangsraða umsóknum þannig að þau verkefni sem best eru til þess fallin að efla kvikmyndagerð og kvikmyndamenningu hljóti opinberan stuðning.

Í kvikmyndalögum (nr 137/2001) og reglugerð (nr. 229/2003) var stillt upp ráðgjafamatskerfi á Íslandi til samræmis við það sem þótti hafa reynst vel á Norðurlöndum. Ráðgjafakerfið á Íslandi kom í stað þriggja manna nefndar sem kom saman einu sinni á ári til að fara yfir fyrirliggjandi umsóknir.

Verkefni eru metin af aðilum með þekkingu á viðfangsefninu.

Eitt einkenni ráðgjafamatskerfa er að einstaklingi (ráðgjafa) er falið það hlutverk að meta möguleika umsókna á hugmyndastigi til að skila listrænni eða menningarlegri afurð. Kvikmyndaráðgjafar skulu hafa þekkingu eða reynslu á sviði kvikmynda og mega ekki hafa hagsmuna að gæta varðandi úthlutun eða gegna störfum utan KMÍ sem tengjast íslenskri kvikmyndagerð.

Ráðgjafar leggja listrænt mat á umsóknir með hliðsjón af fjárhags- og framkvæmdaþáttum, nema í sérstökum tilvikum þar sem hægt er að sækja um framleiðslustyrk beint til forstöðumanns KMÍ þegar um er að ræða leiknar kvikmyndir í fullri lengd til sýninga í kvikmyndahúsum. Sjá nánar um hlutverk kvikmyndaráðgjafa í 3. gr. reglugerðar um Kvikmyndasjóð (einnig hægt að nálgast Word skjal).

Þegar kvikmyndaráðgjafar taka afstöðu til umsókna vinna þeir innan fyrirliggjandi greiningarramma. Sá rammi er settur saman af velgengnisþáttum, sem lýsa veigamiklum atriðum við mat á listrænum gæðum kvikmyndaverkefnis og hvort frekari mótun þess geti skilað árangri.

Það er viðurkennt að mat ráðgjafans er að endingu huglægt en gæðakröfur um málsmeðferð og verklag eiga að tryggja að greining sé fagleg og hafin yfir persónu ráðgjafans.

Við mat á umsóknum skal einnig líta til þess hvort styrkurinn stuðli að jöfnun á stöðu kvenna og karla í kvikmyndagerð.

Álit ráðgjafa fer fram skriflega með rökstuðningi.

Kvikmyndaráðgjafi metur umsóknina en forstöðumaður KMÍ tekur endanlega ákvörðun um veitingu styrkja. Kvikmyndaráðgjafi starfar í umboði forstöðumanns Kvikmyndamiðstöðvar og skilar mati á verkefnum til hans. Með þeim hætti er gert ráð fyrir að forstöðumaður KMÍ geti tekið ákvörðun byggt á traustum rökstuðningi og faglegri greiningu. Umsækjendur fá aðgang að áliti ráðgjafa, óski þeir þess.

Niðurstaða byggir einnig á fjárheimildum og stöðu Kvikmyndasjóðs hverju sinni. Fáist jákvætt svar við umsókn er gefið út vilyrði um styrk, sem opnar framleiðendum oft dyr að frekari fjármögnun. Fáist neikvætt svar við umsókn getur umsækjandi áfrýjað niðurstöðunni og fengið álit annars ráðgjafa.

Upplýsingar um starfandi kvikmyndaráðgjafa er að finna undir upplýsingum um starfsfólk KMÍ.