Umsóknir

Styrkir fyrir leiknar kvikmyndir

Handritsstyrkir

Handritsstyrk má veita til handritshöfundar, leikstjóra sem vinnur að eigin handriti, framleiðanda eða teymis áðurnefndra. Ef um teymi er að ræða fær höfundur 80% styrkupphæðar og framleiðandi 20%. 

Handritsstyrk má einnig veita til kaupa á höfundarrétti verks, sem fyrirhugað er að skrifa handrit eftir, en slíkir styrkir skulu ávallt greiddir til framleiðanda.

Veiting handritsstyrks er ekki vilyrði fyrir frekari styrkveitingu.

Meðferð umsókna og úthlutanir á styrkjum byggist á reglugerð um Kvikmyndasjóð nr. 229/2003 ásamt síðari breytingum og eru umsækjendur hvattir til að kynna sér hana á vefsíðu reglugerðasafns (einnig hægt að nálgast Word skjal).

Handritsstyrkir vegna leikinna kvikmynda eru veittir í allt að þremur hlutum. Sækja þarf sérstaklega um hvern hluta.

1. hluti - Allt að 600 þús. kr.

Framlag til að skrifa ítarlegan söguþráð að kvikmynd, 10-15 blaðsíður.

Umsókn um handritsstyrk fer fram í gegnum rafræna umsóknagátt. Innskráning fer fram í gegnum island.is

Hér má nálgast rafræna umsóknagátt KMÍ fyrir umsókn um handritsstyrk.


2. h
luti - Allt að 1 m.kr.

Framlag til að skrifa fyrsta uppkast að kvikmyndahandriti.

Umsókn um handritsstyrk fer fram í gegnum rafræna umsóknagátt. Innskráning fer fram í gegnum island.is

Hér má nálgast rafræna umsóknagátt KMÍ fyrir umsókn um handritsstyrk.


3. h
luti - Allt að 1,4 millj. kr.

Framlag til að skrifa lokaútgáfu að kvikmyndahandriti. Það styrkir umsóknina ef umsækjandi er framleiðslufyrirtæki.

Umsókn um handritsstyrk fer fram í gegnum rafræna umsóknagátt. Innskráning fer fram í gegnum island.is

Hér má nálgast rafræna umsóknagátt KMÍ fyrir umsókn um handritsstyrk.

Í sérstökum tilfellum, eftir að umsókn um 3. hluta handritsstyrks hefur verið samþykkt, geta umsækjendur sótt um styrk vegna þýðingar og álits erlends handritsráðgjafa.

 

Þróunarstyrkir


Þróunarstyrk má veita til þróunar handrits og frekari fjármögnunar kvikmyndaverks ef álitið er að frekari þróun muni efla verkið á listrænan, fjárhagslegan eða tæknilegan hátt, eða styrkja stöðu verksins að öðru leyti. 

Þróunarstyrk má aðeins veita framleiðslufyrirtækjum sem skipa reyndum lykilstarfsmönnum á sviði kvikmyndagerðar. Veiting þróunarstyrks er ekki vilyrði fyrir frekari styrkveitingu.

Hægt er að sækja um þróunarstyrki vegna kvikmynda í fullri lengd. Forgang um þróunarstyrki fá þau verkefni sem þegar hafa hlotið vilyrði fyrir framleiðslustyrk.

Meðferð umsókna og úthlutanir á styrkjum byggist á reglugerð um Kvikmyndasjóð nr. 229/2003 ásamt síðari breytingum og eru umsækjendur hvattir til að kynna sér hana ávefsíðu reglugerðasafns (einnig hægt að nálgast Word skjal).

Þróunarstyrkir vegna leikinna kvikmynda eru veittir í allt að tveimur hlutum. Sækja þarf sérstaklega um hvorn hluta.

1. hluti - Allt að 2.5 milljónir kr.

Framlag til að þróa verkefni samkvæmt framlagðri áætlun (t.d. vegna frekari fjármögnunar, vinnu og þýðingar á handriti, kynningarefni, myndefni).

Umsókn um þróunarstyrk fer fram í gegnum rafræna umsóknagátt. Innskráning fer fram í gegnum island.is

Hér má nálgast rafræna umsóknagátt KMÍ fyrir umsókn um þróunarstyrk.

Eyðublað KMÍ um kostnaðaráætlun á .xls fyrir leiknar kvikmyndir

2. hluti - Allt að 3.5 milljónir kr.

Framlag til frekari undirbúnings og þróunar á verkefni samkvæmt framlagðri áætlun.

Umsókn um þróunarstyrk fer fram í gegnum rafræna umsóknagátt. Innskráning fer fram í gegnum island.is

Hér má nálgast rafræna umsóknagátt KMÍ fyrir umsókn um þróunarstyrk.

Eyðublað KMÍ um kostnaðaráætlun á .xls fyrir leiknar kvikmyndir

Umfang verkefnis getur kallað á að þróunarstyrkir séu veittir með öðrum hætti. 

Framleiðslustyrkir

Tímabundin vilyrði og framleiðslustyrkir eru aðeins veitt íslenskum framleiðslufyrirtækjum sem hafa kvikmyndagerð að meginstarfi. 

Afgreiðsla sjóðsins tekur að jafnaði allt að 8 - 10 vikur. Umsækjendur fá staðfestingu frá Kvikmyndamiðstöð um móttöku umsóknar.

Verkefnið fer þá til umsagnar hjá kvikmyndaráðgjafa sem leggur listrænt mat á umsóknir með hliðsjón af fjárhags- og framkvæmdarþáttum, nema í þeim tilvikum þegar um er að ræða leiknar kvikmyndir í fullri lengd, sbr. 3. gr. hér að neðan.

Kvikmyndaráðgjafar fylgjast með því að framvinda verks sé í samræmi við ákvæði úthlutunarsamnings og geta kallað eftir frekari gögnum og fundað með umsækjendum/styrkþegum eftir þörfum. Forstöðumaður tekur endanlega ákvörðun um styrkveitingar úr sjóðnum.

Fáist jákvætt svar við umsókn er gefið út vilyrði fyrir styrk. Áður en gengið er frá úthlutunarsamningi milli framleiðanda og Kvikmyndasjóðs þarf fjármögnun frá öðrum aðilum en Kvikmyndasjóði að vera lokið og önnur ákvæði reglugerðar uppfyllt. Ganga verður frá samningi áður en tökur á kvikmyndinni hefjast.

Meðferð umsókna og úthlutanir á styrkjum byggist á reglugerð um Kvikmyndasjóð nr. 229/2003 ásamt síðari breytingum og eru umsækjendur hvattir til að kynna sér hana á vefsíðu reglugerðasafns (einnig hægt að nálgast Word skjal).
 

Framleiðslustyrkir skiptast í eftirtalda flokka: 

  1. Vilyrði um framleiðslustyrk má veita tímabundið þegar fullbúið handrit liggur fyrir ásamt fjárhags- og fjármögnunaráætlun. Slík vilyrði verða að framleiðslustyrk liggi fyrir skriflegir samningar eða staðfestingar um að fjármögnun sé að fullu lokið hjá öðrum en Kvikmyndasjóði. 

    Takist ekki að tryggja fjármögnun frá öðrum en Kvikmyndasjóði áður en frestur rennur út og ekki veittur viðbótarfrestur fellur vilyrðið sjálfkrafa úr gildi.
  2. Framleiðslustyrk má veita þegar fullbúið handrit liggur fyrir ásamt fjárhags- og fjármögnunaráætlun. Skilyrði fyrir framleiðslustyrk er að fyrir liggi skriflegir samningar eða staðfestingar um að fjármögnun sé að fullu lokið hjá öðrum en Kvikmyndasjóði.
  3. Forstöðumaður Kvikmyndamiðstöðvar getur veitt framleiðslustyrk vegna leikinnar kvikmyndar í fullri lengd til sýningar í kvikmyndahúsum, án umsagnar kvikmyndaráðgjafa, þegar annaðhvort leikstjóri eða framleiðandi hefur fullgert að minnsta kosti eina leikna kvikmynd í fullri lengd og fjármögnun er lokið að öllu öðru leyti en sem nemur framlagi Kvikmyndasjóðs.

    Skilyrði fyrir framleiðslustyrk er að fyrir liggi skriflegir samningar eða staðfestingar á að fjármögnun sé að fullu lokið hjá öðrum en Kvikmyndasjóði.

    Framleiðslustyrkir sem veittir eru samkvæmt ákvæði þessu skulu ekki nema hærri fjárhæð en 40% af heildarframleiðslukostnaði, þó að hámarki 40 milljónir króna. Jafnframt er skilyrði að heildarframleiðslukostnaður hinnar leiknu kvikmyndar sé að lágmarki 50 milljónir króna. Framleiðslustyrkir samkvæmt þessum tölulið ganga alla jafna fyrir öðrum styrkveitingum Kvikmyndasjóðs.

Umsókn um framleiðslustyrk fer fram í gegnum rafræna umsóknagátt. Innskráning fer fram í gegnum island.is

Hér má nálgast rafræna umsóknagátt KMÍ fyrir umsókn um framleiðslustyrk.

Eyðublað KMÍ um kostnaðaráætlun á .xls. formi (uppfært 11. október 2022).

Eyðublað sem skila þarf inn við undirritun úthlutunarsamnings.

 

Eftirvinnslustyrkir


Veita má styrk til eftirvinnslu leikinna kvikmynda í fullri lengd til sýninga í kvikmyndahúsum í sérstökum tilvikum, hafi þær ekki hlotið framleiðslustyrk úr Kvikmyndasjóði og kvikmyndatöku og klippingu sé lokið. 


Eftirvinnslustyrkur má að hámarki nema 40% af heildarkostnaði kvikmyndar, þó ekki hærri fjárhæð en 15 milljónum króna.

Meðferð umsókna og úthlutanir á styrkjum byggist á reglugerð um Kvikmyndasjóð nr. 229/2003 ásamt síðari breytingum og eru umsækjendur hvattir til að kynna sér hana á vefsíðu reglugerðasafns (einnig hægt að nálgast Word skjal).

Hér má nálgast rafræna umsóknagátt KMÍ fyrir umsókn.

Eyðublað KMÍ um kostnaðaráætlun á .xls formi.