Fjárveitingar til Kvikmyndamiðstöðvar Íslands fyrir árið 2015

Frumvarp til fjárlaga 2015 var samþykkt á Alþingi. Framlög til Kvikmyndamiðstöðvar voru kr. 835.9 m.kr. árið 2015, þar af 724,7 m.kr. í Kvikmyndasjóð. Til kynninga, reksturs og styrkja til kvikmyndahátíða og kvikmyndahúsa sem leggja áherslu á listrænar kvikmyndir voru 111,2 m.kr.

Eftifarandi skýringar á framlagi til KMÍ er að finna í fjárlögunum, sjá nánar á Fjárlagavefnum.

981  Kvikmyndamiðstöð Íslands. Gert er ráð fyrir að framlög hækki um 87,6 m.kr. frá fjár-lögum yfirstandandi árs að frátöldum launa- og verðlagshækkunum sem nema 2,8 m.kr. Skýrist það af nokkrum tilefnum.

Í fyrsta lagi er lögð til 100 m.kr. hækkun á 1.10 Kvikmyndasjóð og er hækkunin í samræmi við samkomulag um stefnumörkun fyrir íslenska kvikmyndagerð og kvikmyndamenningu árin 2012–2015 sem mennta- og menningarmálaráðherra og fjármálaráðherra gerðu 8. desember 2011 við Samband íslenskra kvikmyndaframleiðenda, Félag kvikmyndagerðarmanna og Samtök kvikmyndaleikstjóra. Samkvæmt því hækkar framlag til framleiðslustyrkja árið 2015 úr 600 m.kr. í 700 m.kr., eða um 100 m.kr., framlag til miðastyrkja verður óbreytt 30 m.kr. og 10 m.kr. framlag til endurnýjunar eldri kvikmynda helst einnig óbreytt. Samkomulagið felur í sér að framlag í sjóðinn vegna þessara verkefna verði 515 m.kr. árið 2012, 570 m.kr. árið 2013, 640 m.kr. árið 2014 og 740 m.kr. árið 2015. Vegna hagræðingarkröfu ríkisstjórnarinnar var framlag til sjóðsins 624,7 m.kr. í fjárlögum 2014 en ekki 640 m.kr. eins og samkomulagið gerði ráð fyrir og þess vegna er framlag til sjóðsins nú 724,7 m.kr.

Í öðru lagi er lögð til 2 m.kr. hækkun á 1.01 Kvikmyndamiðstöð Íslands í samræmi við samkomulag um stefnumörkun fyrir íslenska kvikmyndagerð og kvikmyndamenn-ingu árin 2012–2015. Skv. samkomulaginu hækkar framlag vegna kvikmyndahátíða og kvikmyndahúsa sem leggja áherslu á listrænar kvikmyndir um 2 m.kr. og verður 21 m.kr. Í samkomulaginu felst að framlag vegna þessa verkefnis verði 17 m.kr. árið 2012, 18 m.kr. árið 2013, 19 m.kr. árið 2014 og 21 m.kr. árið 2015.

Í þriðja lagi er gert ráð fyrir að fella niður 10 m.kr. framlag á 1.01 Kvikmyndamiðstöð Íslands sem veitt var í fjárlögum ársins 2014 til kvikmyndahátíða.

Í fjórða lagi eru millifærðar 4,4 m.kr. af 1.01 Kvikmyndamiðstöð Íslands á 02-231 1.01 Rannsóknamiðstöð Íslands vegna flutnings MEDÍA upplýsingaþjónustu á Íslandi til Rannsóknamiðstöðvar Íslands.“

Skv. samkomulagi um stefnumörkun fyrir íslenska kvikmyndagerð og kvikmyndamenningu fyrir árið 2015 má sjá eftirtalda skiptingu á milli greina Kvikmyndasjóðsins, til samanburðar má sjá upphæðir skv. fjárlögum 2015:

                                                                                FJÁRLÖG 2015  KVIKM.
65%
HEIMILDAM. 17% LEIKIÐ SJÓNV.
18%
MIÐASTYRKIR ENDURN. ELDRI MYNDA SAMTALS SJÓÐUR
Samkomulag um stefnumörkun f. ísl. kvikm.gerð og kvikm.menn. 2015 455.000.000 119.000.000 126.000.000 30.000.000 10.000.000 740.000.000
Kvikmyndasjóður skv. fjárlögum 2015 445.055.000 116.399.000 123.246.000 30.000.000 10.000.000 724.700.000
Mismunur 9.945.000 2.601.000 2.754.000 0 0 15.300.000


Vegna hagræðingarkröfu ríkisstjórnarinnar var framlag til sjóðsins 624,7 m.kr. í fjárlögum árið 2014 en ekki 640 m.kr. eins og samkomulagið gerði ráð fyrir og þess vegna er framlag til sjóðsins nú 724,7 m.kr. Af þessum 724,7 m.kr. renna 30 m.kr. til miðastyrkja og 10 m.kr. til endurnýjunar eldri kvikmynda. Ath. að reglugerð um miðastyrki er í lokavinnslu hjá mennta- og menningarmálaráðuneytinu og munu úthlutanir hefjast þegar hún liggur fyrir.

Í kynningar, framlög til kvikmyndahátíða og kvikmyndahúsa sem leggja áherslu á listrænar kvikmyndir og almennan rekstur Kvikmyndamiðstöðvar renna 111,2 m.kr. og því fær Kvikmyndamiðstöð úthlutað samtals 835,9 m.kr. fyrir árið 2015.

Allar nánari upplýsingar um fjárlögin 2015 má nálgast á Fjárlagavefnum

Samkomulag um stefnumörkun fyrir íslenska kvikmyndagerð og kvikmyndamenningu árin 2012 – 2015 er að finna á PDF formi hér.


Um KMÍ