Lög og reglugerðir

Kvikmyndalög

Kvikmyndalög nr. 137/2001 skilgreina hlutverk Kvikmyndamiðstöðvar Íslands, Kvikmyndasafns Íslands og Kvikmyndaráðs.

Markmið laganna er að efla kvikmyndagerð og kvikmyndamenningu á Íslandi. 

Menntamálaráðherra fer með yfirstjórn kvikmyndamála en Kvikmyndaráð veitir stjórnvöldum ráðgjöf um kvikmyndamálefni.

Reglugerð um Kvikmyndasjóð

Kvikmyndasjóður starfar á vegum KMÍ og veitir styrki til kvikmyndagerðar. Veittir eru styrkir til handritsgerðar, þróunar verkefna, framleiðslu kvikmynda og kynninga á þeim.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið setur reglugerð um Kvikmyndasjóð sem kveður á um meðferð umsókna og hvernig styrkveitingum skuli háttað.

Reglugerð um Kvikmyndasjóð nr. 229/2003 ásamt breytingum nr. 1066/2004, 118/2007, 113/2009 og 1147/2016 er að finna á vef Reglugerðarsafns (einnig hægt að nálgast Word skjal).

Reglugerð um sýningarstyrki

Í 6. gr. kvikmyndalaga er Kvikmyndasjóði veitt heimild til að „veita sérstaka sýningarstyrki vegna sýninga á kvikmyndum á íslensku í kvikmyndahúsum hér á landi í hlutfalli við heildarandvirði seldra aðgöngumiða að sýningum á viðkomandi kvikmynd.“ 

Reglugerð nr. 1349/2018 um styrki vegna sýninga á kvikmyndum á íslensku í kvikmyndahúsum hér á landi tiltekur nánar hvernig standa skal að veitingu sýningarstyrkja.


Lög og reglugerð um endurgreiðslur

Lög um endurgreiðslur

Lög um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi er að finna í lagasafni Alþingis.

Reglugerð um endurgreiðslur

Reglugerð um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi.


Um KMÍ