Umsóknir

Umsóknir um endurgreiðslu

Umsækjendum er bent á að kynna sér lög um endurgreiðslur og reglugerð áður en að sótt er um. 

Endurgreiðslur eiga ekki við um auglýsinga- og fréttatengt efni, stuttmyndir, upptökur af íþróttaviðburðum og skemmtunum, efni sem fyrst og fremst er ætlað til kynningar á tiltekinni vöru eða þjónustu, svo og framleiðsla efnis sem fyrst og fremst er ætlað til sýninga í eigin dreifikerfi.

Umsóknarferlið fyrir endurgreiðslur er tvíþætt og fer fram í gegnum rafræna umsóknagátt:


1. Sótt er um vilyrði um endurgreiðslu til Kvikmyndamiðstöðvar         Íslands áður en framleiðsla hefst. 

Skila þarf inn fullbúinni umsókn ásamt verkefnamati í gegnum rafræna umsóknagátt. Innskráning fer fram í gegnum Island.is

Hér má nálgast rafræna umsóknagátt KMÍ fyrir umsókn um vilyrði til endurgreiðslu.

Ef umsókn fullnægir settum skilyrðum og uppfyllir markmið laganna er gefið út vilyrði um endurgreiðslu. 

Verkefnamat - Eyðublað
Skýringar á stigagjöf verkefnamats


2. Umsókn um útborgun endurgreiðslu er skilað inn þegar framleiðslu verkefnis er lokið og fjárhagsuppgjör liggur fyrir.

Skila þarf inn umsókn í gegnum rafræna umsóknagátt í samræmi við vilyrði sem gefið var út af endurgreiðslunefnd. Innskráning fer fram í gegnum Island.is 

Hér má nálgast rafræna umsóknagátt KMÍ fyrir umsókn um útborgun endurgreiðslu

Framleiðslu telst lokið þegar allir vinnsluþættir sem sótt er um endurgreiðslu fyrir eru fullunnir, staðin hafa verið skil á niðurstöðu þeirra og kostnaður vegna þeirra skráður í fjárhagsbókhald umsækjanda og hefur verið gerður upp. Athygli er vakin á að samkvæmt 5. gr. laga um endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar verður umsókn um útborgun að berast áður en sex mánuðir eru liðnir frá lokum framleiðslu, annars verður henni hafnað.

Greinar 4 og 6 í reglugerð 450/2017 tiltaka hvaða gögnum skuli skila inn vegna umsóknar um endurgreiðslu. 

Mikilvægt er að gæta þess að umsókn innihaldi allar umbeðnar upplýsingar svo unnt sé að taka umsókn til umfjöllunar.

Nefnd um endurgreiðslu kemur saman að jafnaði tvisvar í mánuði og fjallar um umsóknir. Umsækjandi þarf að skila umsókn ásamt fylgigögnum í seinasta lagi viku fyrir næsta fyrirhugaða fund svo unnt sé að taka umsókn til umfjöllunar.

Fyrirspurnir má senda með tölvupósti í netfangið endurgreidslur@kvikmyndamidstod.is

Athygli er vakin á að sú staða getur komið upp að þegar umsækjandi sækir um útborgun séu fjárheimildir ársins þegar fullnýttar. Þá er nefndinni heimilt að fresta greiðslu yfir á næsta fjárlagaár.