Kvikmyndaráð

Kvikmyndaráði er ætlað að veita stjórnvöldum ráðgjöf og gera tillögur um stefnu og markmið á sviði kvikmyndalistar. 

Ráðherra skipar átta fulltrúa í kvikmyndaráð til þriggja ára í senn, formann án tilnefningar, en hina sjö samkvæmt tilnefningum eftirtalinna:

Félags leikskálda og handritshöfunda, Félags kvikmyndagerðarmanna, Sambands íslenskra kvikmyndaframleiðenda, Samtaka kvikmyndaleikstjóra, Félags kvikmyndahúsaeigenda, Bandalags íslenskra listamanna og Félags íslenskra leikara. Varamenn eru skipaðir með sama hætti. 

Kvikmyndaráð er nú þannig skipað frá 2020-2023:


Sigurjón Sighvatsson, formaður, skipaður án tilnefningar.

Margrét Örnólfsdóttir,  varaformaður, tilnefnd af Félagi leikskálda og handritshöfunda.

Anna Þóra Steinþórsdóttir, tilnefnd af Félagi kvikmyndagerðarmanna.

Lilja Ósk Snorradóttir tilnefnd af Sambandi íslenskra kvikmyndaframleiðenda - SÍK.

Ragnar Bragason tilnefndur af Samtökum kvikmyndaleikstjóra.

Lilja Ósk Diðriksdóttir tilnefnd af Félagi kvikmyndahúsaeigenda.

Bergsteinn Björgúlfsson tilnefndur af Bandalagi íslenskra listamanna.

Birna Hafstein tilnefnd af Félagi íslenskra leikara.

Varamenn:


Auður Edda Jökulsdóttir skipuð án tilnefningar.

Elva Sara Ingvarsdóttir tilnefnd af Félagi kvikmyndagerðamanna. 

Kristinn Þórðarson tilnefndur af Sambandi íslenskra kvikmyndaframleiðenda – SÍK. 

Ása Helga Hjörleifsdóttir tilnefnd af Samtökum kvikmyndaleikstjóra. 

Þorvaldur Árnason tilnefndur af Félagi kvikmyndahúsaeigenda.

Sigríður Rósa Bjarnadóttir tilnefnd af Bandalagi íslenskra listamanna. 

Hjálmar Hjálmarsson tilnefndur af Félagi íslenskra leikara. 

Huldar Breiðfjörð tilnefndur af Félagi leikskálda og handritshöfunda.Um KMÍ