Yfirlit umsókna og styrkveitinga fyrri ára

Yfirlit umsókna og styrkveitinga fyrir árið 2020

Á árinu 2020 hafa samtals 329 umsóknir um styrki borist Kvikmyndasjóði vegna 260 verkefna, þar af voru 67 umsóknir í sérstakan átakssjóð sem var fjárfestingarátak á grundvelli þingályktunar sem samþykkt var á Alþingi 30. mars, þar sem markmiðið var að vinna gegn samdrætti í hagkerfinu í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru.

Á árinu 2020 var 278 umsóknum svarað í ráðgjafakerfi sjóðsins, samanborið við 180 umsóknir árið áður. 135 af umsóknunum 278 hlutu jákvætt svar eða um 49%.

TegundUmsóknirÚthlutanirHlutfall
Handritastyrkir1617547%
Þróunarstyrkir312065%
Framleiðslustyrkir864047%
Samtals27813549%

Í töflunum hér að neðan má sjá fjölda umsókna eftir kyni umsækjenda og tegund styrkja en einnig árangurshlutfall það er fjölda þeirra sem hlutu styrki eftir umfjöllun sjóðsins. Eins og sjá má hlutu rúmlega 40% af þeim umsóknum sem var svarað, það sem af er ári framleiðslu- þróunar, eftirvinnslu- eða handritastyrk. Sjá nánar helstu upplýsingar um þau verkefni sem hafa hlotið styrk árið 2020 eða vilyrði um styrk árið 2021 og hvar þau eru stödd í vinnsluferlinu.

Framleiðslustyrkir eftir kyni umsækjenda

Tafla 2. Árangur í umsóknum um framleiðslustyrki 2020 eftir kyni framleiðanda

Leiknar myndir í fullri lengdUmsóknir
ÚthlutanirÁrangurshlutfall
kk12325%
kvk5240%
kk og kvk6233%
Samtals23730%
Heimildamyndir
kk171165%
kvk9667%
kk og kvk5120%
Samtals311458%
Stuttmyndir
kk22100%
kvk7343%
kk og kvk5240%
Samtals14750%
Leikið sjónvarpsefni
kk100%
kvk11100%
kk og kvk6467%
Samtals8463%

Eftirvinnsla
kk10330%
kvk---
kk og kvk---
Samtals10330%

Tafla 3. Árangur í umsóknum um framleiðslustyrki 2020 eftir kyni handritshöfunda

Leiknar myndir í fullri lengd UmsóknirÚthlutanir Árangurshlutfall 
kk 16425%
kvk 4125%
kk og kvk3267%
Samtals23730
    
Heimildamyndir   
kk201050%
kvk5480%
kk og kvk6467%
Samtals311858%
    
Stuttmyndir   
kk6233%
kvk8563%
Samtals14750%
    
Leikið sjónvarpsefni   
kk- - -
kvk3267%
kk og kvk5360%
Samtals8563%
    
Eftirvinnsla   
kk8338%
kvk200%
Samtals10330%
Tafla 4. Árangur í umsóknum um framleiðslustyrki 2020 eftir kyni leikstjóra


Leiknar kvikmyndir í fullri lengd UmsóknirÚthlutanir Árangurshlutfall
kk18633%
kvk4125%
kk og kvk100%
Samtals23730%
    
Heimildamyndir   
kk221255%
kvk6467%
kk og kvk3267%
Samtals311858%
    
Stuttmyndir   
kk6233%
kvk8563%
kk og kvk-- -
Samtals14750%
    
Leikið sjónvarpsefni   
kk5360%
kvk2150%
kk og kvk11100%
Samtals8563%
    
Eftirvinnsla   
kk8338%
kvk200%
kk og kvk---
Samtals10330%

Þróunarstyrkir eftir kyni umsækjenda

Tafla 5. Árangur í umsóknum um þróunarstyrki 2020 eftir kyni framleiðenda

Leiknar myndir í fullri lengd UmsóknirÚthlutanir Árangurshlutfall 
kk3267%
kvk22100%
kk og kvk3267%
Samtals8675%
    
Heimildamyndir   
kk 7571%
kvk10660%
kk og kvk6350%
Samtals231461%
Tafla 6. Árangur í umsóknum um þróunarstyrki 2020 eftir kyni handritshöfunda

Leiknar myndir í fullri lengd Umsóknir ÚthlutanirÁrangurshlutfall
kk6467%
kvk---
kk og kvk22100%
Samtals8675%
    
Heimildamyndir   
kk11764%
kvk8675%
kk og kvk4125%
Samtals161161%
Tafla 7. Árangur í umsóknum um þróunarstyrki 2020 eftir kyni leikstjóra

Leiknar myndir í fullri lengdUmsóknirÚthlutanir Árangurshlutfall 
kk6467%
kvk22100%
kk og kvk---
Samtals8675%
    
Heimildamyndir   
kk12758%
kvk11764%
kk og kvk---
Samtals231461%
Handritastyrkir eftir kyni umsækjenda

Tafla 8. Árangur í umsóknum um handritsstyrk 2020 eftir kyni umsækjenda

Leiknar myndir í fullri lengd Umsóknir Úthlutanir Árangurshlutfall 
kk713549%
kvk211152%
kk og kvk200%
Samtals944649%
    
Heimildamyndir   
kk13646%
kvk11436%
kk og kvk3267%
Samtals271244%
    
Leikið sjónvarpsefni   
kk20840%
kvk15747%
kk og kvk5240%
Samtals3619 43%

KMÍ hefur lagt áherslu á að taka saman upplýsingar um hlut kvenna í kvikmyndagerð og birt tölulegar upplýsingar um fjölda umsókna og styrki eftir lykilstöðum. Um þrjá flokka er að ræða það er leikstjórar, handritshöfundar og framleiðendur en þessi störf eru ráðandi hvað varðar raddir og sjónarhorn kvenna.

Önnur viðmið sem KMÍ hefur lagt áherslu á er að umsækjendur greini betur hlut kvenna í einstaka verkefnum, einkum listrænar lykilstöður og hvort verkefni standir Bechdel prófið. 

KMÍ gerði tilraun sem stóð yfir í 20 mánuði til að kanna hvort duldir fordómar í garð verkefna kvenna kynnu að hafa áhrif á meðferð og niðurstöðu um styrki. Fólst hún í að nöfn voru máð út úr umsóknum um fyrsta stigs handritastyrki áður en kvikmyndaráðgjafar fengu þær til umfjöllunar til þess að kanna hvort að árangurshlutflal kvenkyns umsækjenda myndi aukast. Átaksverkefni eftir kyni umsækjenda

Alls bárust 67 umsóknir, en eitt verkefni var án leikstjóra. Kvikmyndasjóður úthlutaði styrkjum af sérstakri 120 m.kr. fjárveitingu vegna átaksverkefnis stjórnvalda í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru. Sótt var um 935.2 m.kr. en alls fengu 13 verkefni styrki til framleiðslu og þróunar. Hér er hægt að skoða hvaða verkefni hlutu styrk. 

Karlkyns framleiðendur og leikstjórar voru í meirihluta umsækjenda í átaksverkefninu. Lítill kynjamunur var á milli handritshöfunda í umsóknum en árangurshlutfallið var hærra hjá kvenkyns leikstjórum og handritshöfundum en næstum jafn hjá karl- og kvenkyns framleiðendum. 

Tafla 9. Árangur í umsóknum eftir kyni framleiðanda

 Umsóknir Úthlutanir Árangurshlutfall
kk 30620%
kvk19421%
kk og kvk18316.7%
Samtals671319.4%
Tafla 10. Árangur í umsóknum eftir kyni handritshöfunda


 UmsóknirÚthlutanirÁrangurshlutfall
kk26415.4%
kvk23521.7%
kk og kvk28422.2%
Samtals671319.4%
11. Árangur í umsóknum eftir kyni leikstjóra

 UmsóknirÚthlutanir Árangurshlutfall
kk 38615.8%
kvk 25728%
kk og kvk 300%
Samtals661319.7%

Yfirlit umsókna og styrkveitinga fyrir árið 2019

Í töflunni hér að neðan má sjá hversu mörgum umsóknum var svarað eftir gerð styrkja auk fjölda úthlutana. Þá kemur fram að rúmlega helmingur af þeim umsóknum sem var svarað á árinu 2019 fengu styrk.
Á árinu 2019 bárust 180 umsóknir um styrki vegna 161 verkefna.

Tafla 1. Fjöldi umsókna eftir gerð styrkja

Umsóknir Úthlutanir Hlutfall
Handritastyrkir 99
4646%
Þróunarstyrkir241875%
Framleiðslustyrkir572849%
Samtals1809251%
Framleiðslustyrkir eftir kyni umsækjenda

Með það fyrir augum að halda áfram umræðu um konur í kvikmyndagerð hefur KMÍ síðastliðin ár birt tölulegar upplýsingar hvað varðar umsóknir og styrki eftir lykilstöðum í kvikmyndagerð sem skipt er eftir kyni.

Það hefur verið ljóst um nokkurt skeið að mun færri umsóknir berast KMÍ um styrki þar sem konur skipa lykilstöðurnar í handritagerð, leikstjórn eða framleiðslu. Þó má sjá að árangurshlutfall þeirra verkefna sem sækja um með kvenkyns umsækjendum er betra en karla. Vert er að taka fram að fyrstu umsóknir fyrir handritsstyrki fyrir leikið efni eru sendar nafnlausar (blint) á ráðgjafa til umsagnar.

Bechdel prófið er hentugt vinnutæki til að glöggva sig á hlut kynja í einstaka verkefnum, en þar er lögð áhersla á þrjá þætti:

1. Að í myndinni séu a.m.k. tvær kvenpersónur með nafni
2. Að þær eigi samtal
3. Um eitthvað annað en karlmenn.

Lögð hefur verið sérstök áhersla á að jafna hlut kynjanna í kvikmyndagerð í samkomulagi um stefnumörkun fyrir íslenska kvikmyndagerð og kvikmyndamenningu árið 2016-2019, sem undirritað var af fulltrúum samtaka kvikmyndagerðamanna og tveimur ráðherrum.

KMÍ brást við með að vinna tillögur sem lagðar voru fyrir kvikmyndaráð sem samþykkti þær einróma. Í kjölfarið voru þær kynntar mennta- og menningarmálaráðuneytinu sem ekki hafa borist viðbrögð við þeim ennþá. Minnisblaðið frá árinu 2017 með tillögum um frekari aðgerðir og kostnað má finna hér.

Hér eru aðeins teknar saman tölur um lykilstöður, þ.e. handritshöfunda, leikstjóra og framleiðenda til samræmis við það sem tíðkast í tölfræði erlendis. Þessi störf eru ráðandi hvað varðar raddir og sjónarhorn kvenna. Fjöldi kvenna hefur komið að öðrum störfum, bæði listrænum- og framkvæmdaþáttum og hefur hróður nokkurra borist víða, bæði hér á landi og alþjóðlega þótt þeirra verk séu ekki talin með í þessu samhengi.

Í töflunum hér að neðan má sjá tölur um lykilfólk, þ.e. leikstjóra, handritshöfunda og framleiðendur og hvernig framleiðslustyrkir skiptast eftir kyni.

Tafla 2. Árangur í umsóknum um framleiðslustyrki 2019 eftir kyni leikstjóra


UmsóknirÚthlutanirÁrangurshlutfall
Leiknar myndir í fullri lengd
kk14536%
kvk11100%
samtals15 640%
Heimildamyndir
kk188 44%
kvk10660%
Samtals281450%
Stuttmyndir
kk3133%
kvk6467%
Samtals9556%
Leikið sjónvarpsefni
kk31 33%
kvk11100%
kk og kvk11100%
Samtals5360%


Tafla 3. Árangur í umsóknum um framleiðslustyrki 2019 eftir kyni handritshöfunda


UmsóknirÚthlutanirÁrangurshlutfall
Leiknar myndir í fullri lengd
kk13538%
kvk---
kk og kvk2150%
Samtals15640%
Heimildamyndir
kk14643%
kvk11873%
kk og kvk300%
Samtals281450%
Stuttmyndir
kk3133%
kvk6467%
Samtals9556%
Leikið sjónvarpsefni
kk11100%
kvk11100%
kk og kvk3133%
Samtals5360%

Tafla 4. Árangur í umsóknum um framleiðslustyrki 2019 eftir kyni framleiðenda

UmsóknirÚthlutanirÁrangurshlutfall
Leiknar myndir í fullri lengd
kk55240%
kvk2150%
kk og kvk83 38%
Samtals15640%
Heimildamyndir
kk16850%
kvk84 50%
kk og kvk4250%
Samtals281450%
Stuttmyndir
kk3 267%
kvk3 133%
kk og kvk32 67%
Samtals9556%
Leikið sjónvarpsefni
kk 10 0%
kvk- - -
kk og kvk4375%
Samtals5360%
Þróunarstyrkir eftir kyni umsækjenda


Tafla 5. Árangur í umsóknum um þróunarstyrki 2019 eftir kyni framleiðenda


UmsóknirÚthlutanirÁrangurshlutfall
Leiknar myndir í fullri lengd
kk3267%
kvk33100%
kk og kvk4 250%
Samtals10 770%
Heimildamyndir
kk3267%
kvk7571%
kk og kvk33100%
Samtals131077%
Leikið sjónvarpsefni
kk---
kvk---
kk og kvk11100%
Samtals11100%
Tafla 6. Árangur í umsóknum um þróunarstyrki 2019 eftir kyni handritshöfunda

UmsóknirÚthlutanirÁrangurshlutfall
Leiknar myndir í fullri lengd
kk7686%
kvk11100%
kk og kvk200%
Samtals10770%
Heimildamyndir
kk6 3 50%
kvk55100%
kk og kvk22100%
Samtals131077%
Leikið sjónvarpsefni
kk- - -
kvk11100%
kk og kvk- - -
Samtals11100%
Tafla 7. Árangur í umsóknum um þróunarstyrki 2019 eftir kyni leikstjóra

UmsóknirÚthlutanirÁrangurshlutfall
Leiknar myndir í fullri lengd
kk66100%
kvk11100%
TBD30 0%
Samtals10770%
Heimildamyndir
kk7457%
kvk55100%
kk og kvk11100%
Samtals131077%
Leikið sjónvarpsefni
kk- - -
kvk11100%
kk og kvk- - -
Samtals11100%
Handritastyrkir eftir kyni umsækjenda

Tafla 8. Árangur í umsóknum um handritsstyrk 2019 eftir kyni umskæjenda - Leiknar kvikmyndir í fullri lengd


UmsóknirÚthlutanirÁrangurshlutfall
kk371951%
kvk17424%
Samtals542343%
Tafla 9. Árangur í umsóknum um handritsstyrk 2019 eftir kyni umsækjenda - Heimildamyndir

UmsóknirÚthlutanirÁrangurshlutfall
kk6350%
kvk11982%
kk og kvk22100%
Samtals191474%
Tafla 10. Árangur í umsóknum um handritsstyrk 2019 eftir kyni umsækjenda - Leikið sjónvarpsefni

UmsóknirÚthlutanirÁrangurshlutfall
kk13646%
kvk 9222%
kk og kvk4125%
Samtals26935%

Yfirlit umsókna og styrkveitinga fyrir árið 2018

Á árinu 2018 bárust 192 umsóknir um styrki vegna 157 verkefna. Í lok árs var 33 umsóknum ósvarað. 208 umsóknum var svarað árið 2018, þar af 49 frá fyrra ári.

Í töflunni hér að neðan má sjá hversu mörgum umsóknum var svarað eftir gerð styrkja auk fjölda úthlutana. Þá kemur fram að rúmlega helmingur af þeim umsóknum sem var svarað á árinu 2018 fengu styrk.

Tafla 1. Fjöldi umsókna eftir gerð styrkja


Umsóknir Úthlutanir Árangurshlutfall
Handritastyrkir1206453%
Þróunarstyrkir201785%
Framleiðslustyrkir 683957%
Samtals20812058%

Í neðangreindri töflu má sjá fjölda umsókna eftir flokkum. Langflestar umsóknir bárust vegna leikinna kvikmynda en fæstar voru vegna stuttmynda.

Tafla 2. Fjöldi umsókna eftir flokkum

Heimildamyndir57
Leiknar kvikmyndir104
Stuttmyndir10
Leikið sjónvarpsefni 37
Samtals208

Hér er hægt að nálgast helstu upplýsingar um þau verkefni sem KMÍ og Kvikmyndasjóður Íslands hafa styrkt fyrir árið 2018 og hvar þau eru stödd í vinnsluferlinu.

Framleiðslustyrkir eftir kyni umsækjenda

Ljóst er að enn er ærið verkefni fyrir höndum þegar að neðangreindar skýringarmyndir eru skoðaðar en þær sýna yfirlit yfir framleiðslustyrki eftir kyni leikstjóra, framleiðenda, handritshöfunda og helstu lykilstöðum fyrir allt árið 2018. Enn vantar fleiri umsóknir þar sem kvenkyns leikstjórar leikstýra verkefnum.

Prufaframleidslustyrkir-2018

Í töflunum hér að neðan má sjá tölur um lykilfólk, þ.e. handritshöfunda, leikstjóra og framleiðendur og hvernig framleiðslustyrkir skiptast eftir kyni. Þessi störf eru ráðandi hvað varðar raddir og sjónarhorn karla og kvenna.

Til glöggvunar er töflunum einnig skipt upp eftir tegundum styrkja og tegundum verkefna.

Tafla 3. Árangur í umsóknum um framleiðslustyrki 2018 eftir kyni leikstjóraUmsóknirÚthlutanirÁrangurshlutfall
Leiknar myndir í fullri lengd
kk18739%
kvk6583%
samtals241250%
Stuttmyndir
kk8338%
kvk2150%
samtals10440%
Leikið sjónvarpsefni
kk3267%
kvk2150%
teymi kk og kvk5240%
samtals10550%
Heimildamyndir
kk151173%
kvk8675%
teymi kk og kvk11100%
samtals241875%

Tafla 4. Árangur í umsóknum um framleiðslustyrki 2018 eftir kyni handritshöfunda


Umsóknir
ÚthlutanirÁrangurshlutfall
Leiknar myndir í fullri lengd
kk17741%
kvk4375%
teymi kk og kvk3267%
samtals241250%
Stuttmyndir
kk8338%
kvk2150%
samtals10440%
Leikið sjónvarpsefni
kk3267%
kvk2150%
teymi kk og kvk5240%
samtals10550%
Heimildamyndir
kk12867%
kvk9889%
teymi kk og kvk3267%
samtals241875%

Tafla 5. Árangur í umsóknum um framleiðslustyrki 2018 eftir kyni framleiðenda


Umsóknir
ÚthlutanirÁrangurshlutfall
Leiknar myndir í fullri lengd
kk7343%
kvk5360%
teymi kk og kvk12650%
samtals241250%
Stuttmyndir
kk6350%
kvk2150%
teymi kk og kvk200%
samtals10440%
Leikið sjónvarpsefni
kk3267%
kvk00
teymi kk og kvk7343%
samtals10550%
Heimildamyndir
kk7571%
kvk9778%
teymi kk og kvk8675%
samtals241875%

Þróunarstyrkir eftir kyni umsækjenda


Töluvert færri umsóknir bárust um þróunarstyrki heldur en framleiðslu- og handritsstyrki, eða 20 umsóknir fyrir árið 2018. Þegar umsóknir og úthlutanir á þróunarstyrkjum eru skoðaðar eftir kyni umsækjenda má sjá að mun fleiri kvenkyns framleiðendur sóttu um þróunarstyrk heldur en karlkyns. Einnig er lítill munur á milli kynja hvað varðar kyn handritshöfunda og leikstjóra í umsóknum um þróunarstyrk.

Tafla 6. Árangur í umsóknum um þróunarstyrki 2018 eftir kyni framleiðenda

UmsóknirÚthlutanirÁrangurshlutfall
kk4375%
kvk1010100%
teymi kk og kvk6467%
samtals201785%

Tafla 7. Árangur í umsóknum um þróunarstyrki 2018 eftir kyni handritshöfunda

UmsóknirÚthlutanirÁrangurshlutfall
kk9889%
kvk77100%
teymi kk og kvk4250%
samtals201785%


Tafla 8. Árangur í umsóknum um þróunarstyrki 2018 eftir kyni leikstjóra


UmsóknirÚthlutanirÁrangurshlutfall
kk1010100%
kvk9778%
teymi kk og kvk11100%
samtals201890%

Handritastyrkir eftir kyni umsækjenda

Þegar umsóknir um handritastyrki eru skoðaðar á neðangreindri mynd eftir kyni má sjá að talsvert fleiri umsóknir berast frá körlum en konum.

Handritast

Í töflum 9-11 má sjá að sérstaklega í leiknum kvikmyndum og leiknu sjónvarpsefni eru mun fleiri umsóknir frá körlum en konum. Minni munur er á milli kynja varðandi heimildamyndir. Þá má sjá að árangurshlutfall þeirra verkefna sem sækja um með kvenkyns umsækjendum er betra en karla.

Tafla 9. Árangur í umsóknum um handritsstyrki 2018 eftir kyni umsækjenda - Leiknar kvikmyndir

UmsóknirÚthlutanirÁrangurshlutfall
kk512753%
kvk14964%
teymi kk og kvk7571%
Samtals724157%

Tafla 10. Árangur í umsóknum um handritsstyrki 2018 eftir kyni umsækjenda - Heimildamyndir


UmsóknirÚthlutanirÁrangurshlutfall
kk13646%
kvk9556%
teymi kk og kvk2150%
Samtals241250%

Tafla 11. Árangur í umsóknum um handritsstyrki 2018 eftir kyni umsækjenda - Leikið sjónvarpsefni


UmsóknirÚthlutanirÁrangurshlutfall
kk17635%
kvk2150%
teymi kk og kvk5480%
Samtals241146%
Samantekt árin 2013 -2018. Framleiðslustyrkir eftir kyni


Neðangreind mynd sýnir yfirlit yfir umsóknir og úthlutanir á framleiðslustyrkjum eftir kyni leikstjóra á árunum 2013 til 2018 í öllum flokkum, þ.e. leiknum kvikmyndum, leiknu sjónvarpsefni, heimildamyndum og stuttmyndum.

2013-2018

Eins og þessar skýringamyndir sýna hafa borist talsvert fleiri umsóknir fyrir verkefni þar sem að karlkyns leikstjóri er heldur en kvenkyns á þessu tímabili. Einnig má sjá að árangurshlutfall þeirra verkefna sem sækja um með kvenkyns leikstjóra er mun betra en karla.


Yfirlit umsókna og styrkveitinga fyrir árið 2017


Neðangreind mynd sýnir yfirlit yfir umsóknir og úthlutanir á framleiðslustyrkjum eftir kyni leikstjóra á árunum 2013 til 2017 í öllum flokkum, þ.e. leiknum kvikmyndum, leiknu sjónvarpsefni, heimildamyndum og stuttmyndum.

Dir2013-2017

Eins og þessar skýringamyndir sýna hafa borist talsvert fleiri umsóknir fyrir verkefni þar sem að karlkyns leikstjóri er heldur en kvenkyns á þessu tímabili. Einnig má sjá að árangurshlutfall þeirra verkefna sem sækja um með kvenkyns leikstjóra er mun betra en karla. Efni fundarins var að fjalla um ofangreint samkomulag um stefnumörkun sem eins og áður sagði miðar að því að rétta hlut kynjanna í íslenskri kvikmyndagerð.

Ljóst er að enn er ærið verkefni fyrir höndum þegar að neðangreind skýringarmynd er skoðuð en hún sýnir yfirlit yfir framleiðslustyrki eftir kyni leikstjóra, framleiðenda, handritshöfunda og helstu lykilstöðum fyrir allt árið 2017. Enn vantar fleiri umsóknir þar sem kvenkyns leikstjórar leikstýra verkefnum. 

2017.kynjahlutfoll

Í töflunum hér í viðhengi má sjá tölur um lykilfólk, þ.e. handritshöfunda, leikstjóra og framleiðendur og hvernig styrkir skiptast eftir kyni. Þessi störf eru ráðandi hvað varðar raddir og sjónarhorn karla og kvenna.

Til glöggvunar er töflunum einnig skipt upp eftir tegundum styrkja og tegundum verkefna.


Yfirlit umsókna og styrkveitinga fyrir árið 2016

Á mynd eitt má sjá hlutfall umsókna og úthlutana allra framleiðslustyrkja á árinu 2016 eftir kyni umsækjenda í öllum flokkum. Ljóst er að umtalsvert fleiri umsóknir hafa borist þar sem karlmenn eru í einhverju því lykilhlutverki sem horft er til, þ.e. leikstjórar, framleiðendur eða handritshöfundar. Árangurshlutfall kvenkyns umsækjenda er þó hærra.

graf 1

Mynd 2 sýnir árangurshlutfall þeirra umsækjenda sem sóttu um framleiðslustyrk árið 2016 eftir ofangreindum flokkum. Sjá má að árangurshlutfall þeirra kvenna sem sækja um er í kringum 60% í öllum flokkum. Því má ætla að rýrari hluti úthlutana framleiðslustyrkja skýrist að mestu leyti af því hve fáar umsóknir berast Kvikmyndasjóði þar sem að konur gegna lykilstöðu umsækjenda. 

graf 2Hér má finna ítarlegra yfirlit um umsóknir og úthlutanir fyrir árið 2016 með tilliti til kyns umsækjenda. 

Vert er að hafa í huga að Kvikmyndasjóður styrkir að meðaltali 3-4 kvikmyndir í fullri lengd á ári. Ákveðin ár styrkir sjóðurinn jafnframt fáein samframleiðsluverkefni og kvikmyndir í eftirvinnslu. Tölfræði fyrir hvert ár varðandi úthlutanir getur því sveiflast nokkuð mikið og því betra að skoða tölfræði yfir lengra tímabil.


Yfirlit umsókna og styrkveitinga fyrir árið 2015

Alls bárust Kvikmyndamiðstöð Íslands 190 umsóknir og veittir voru 105 styrkir árið 2015. Tölurnar um styrki eiga við umsóknir sem var fjallað um og lauk með niðurstöðu árið 2015. Rétt er að benda á að í sumum tilvikum geta nokkrar umsóknir fyrir sama verkefni talist sem ein umsókn, t.d. ef sótt er tvisvar um framleiðslustyrk og umsóknin fær fyrst synjun en síðar styrk, þá er það talið sem ein umsókn.

Yfirlit um alla veitta styrki fyrir árið 2015.

Á árinu voru hæstu styrkir/vilyrði veitt vegna verkefnanna Eiðurinn undir leikstjórn Baltasars Kormáks og Ævinlega velkomin eftir Guðnýju Halldórsdóttur.

Í upphafi ársins 2015 voru alls 7 vilyrði í gildi fyrir framleiðslustyrki vegna leikinna kvikmynda í fullri lengd. Þar sem þessi 7 verkefni voru þegar komin með vilyrði í upphafi árs eru þau ekki talin með í töflunum að neðan.

Þau verkefni sem fóru í tökur árið 2015 og fengu hæstu styrki voru Eiðurinn, Alma eftir Kristínu Jóhannesdóttur, Ég man þig undir leikstjórn Óskars Þórs Axelssonar, Fyrir framan annað fólk í leikstjórn Óskars Jónassonar og Hjartasteinn eftir Guðmund Arnar Guðmundsson. Fransk/íslenska minnihlutaframleiðslan Sundáhrifin eftir Sólveigu Anspach fór einnig í tökur á árinu.

Í upphafi ársins 2016 eru alls 6 vilyrði í gildi fyrir framleiðslustyrki vegna leikinna kvikmynda í fullri lengd.

Styrkir eftir kyni umsækjenda

Í töflunum hér að neðan má sjá tölur um lykilfólk, þ.e. handritshöfunda, leikstjóra og framleiðendur og hvernig styrkir skiptast eftir kyni. Þessi störf eru ráðandi hvað varðar raddir og sjónarhorn karla og kvenna.

Til glöggvunar er töflunum einnig skipt upp eftir tegundum styrkja og tegundum verkefna.

Tafla 1: Árangur í umsóknum um framleiðslustyrki 2015 eftir kyni leikstjóra Umsóknir Úthlutanir Árangurshlutfall
 

 
Leiknar myndir í fullri lengd

 
KK 12 3 25%
KvK 4 2 50%
samtals 16 5 31%
 

 
Leiknar myndir í fullri lengd - eftirvinnslustyrkur

 
KK 6 1 17%
KvK 0 0 -
samtals 6 1 17%
 

 
Stuttmyndir

 
KK 7 2 29%
KvK 3 3 100%
samtals 10 5 50%
 

 
Leikið sjónvarpsefni

 
KK 3 2 67%
KvK 0 0 -
samtals 3 2 67%
 

 
Heimildamyndir

 
KK 24 9 38%
KvK 5 4 80%
Teymi KK og Kvk 2 2 100%
samtals 31 15 48%

 

Tafla 2: Árangur í umsóknum um framleiðslustyrki 2015 eftir kyni handritshöfunda Umsóknir Úthlutanir Árangurshlutfall
 

 
Leiknar myndir í fullri lengd

 
KK 12 3 25%
KvK 3 1 33%
Teymi KK og Kvk 1 1 100%
samtals 16 5 31%
 

 
Leiknar myndir í fullri lengd - eftirvinnslustyrkur

 
KK 6 1 17%
KvK 0 0 -
samtals 6 1 17%
 

 
Stuttmyndir

 
KK 7 2 29%
KvK 3 3 100%
samtals 10 5 50%
 

 
Leikið sjónvarpsefni

 
KK 2 1 50%
KvK 1 1 100%
samtals 3 2 67%
 

 
Heimildamyndir

 
KK 22 8 36%
KvK 5 4 80%
Teymi KK og Kvk 4 3 75%
Samtals 31 15 48%

 

Tafla 3: Árangur í umsóknum um framleiðslustyrki 2015 eftir kyni framleiðenda Umsóknir Úthlutanir Árangurshlutfall
 

 
Leiknar myndir í fullri lengd

 
KK 8 2 25%
KvK 2 0 0%
Teymi KK og Kvk 6 3 50%
 

 
samtals 16 5 31%
 

 
Leiknar myndir í fullri lengd - eftirvinnslustyrkur

 
KK 4 1 25%
KvK 1 0 0%
Teymi KK og Kvk 1 0 0%
samtals 6 1 17%
 

 
Stuttmyndir

 
KK 6 3 50%
KvK 2 1 50%
Teymi KK og Kvk 2 1 50%
samtals 10 5 50%
 

 
Leikið sjónvarpsefni

 
KK 3 2 67%
KvK 0 0 -
samtals 3 2 67%
 

 
Heimildamyndir

 
KK 19 5 26%
KvK 8 6 75%
Teymi KK og Kvk 4 4 100%
samtals 31 15 48%

 

Tafla 4: Árangur í umsóknum um handritsstyrki 2015 eftir kyni handritshöfunda* Umsóknir Úthlutanir Árangurshlutfall
 

 
Leiknar myndir í fullri lengd

 
KK 52 25 48%
KvK 17 12 71%
Teymi KK og Kvk 1 0 0%
samtals 70 37 53%
 

 
 

 
Leikið sjónvarpsefni

 
KK 10 6 60%
KvK 7 6 86%
Teymi KK og Kvk 7 7 100%
samtals 24 19 79%
 

 
Heimildamyndir

 
KK 6 2 33%
KvK 8 7 88%
Teymi KK og Kvk 0 0 -
samtals 14 9 64%

* Í tilfellum sumra leikinna mynda og leikins sjónvarpsefnis er sótt um fleiri en einn af þremur hlutum handritsstyrks á árinu. Ef t.d. sótt er um 1. og 2. hluta á sama ári telst það sem tvær umsóknir.


Tafla 5: Árangur í umsóknum um þróunarstyrki 2015 eftir kyni leikstjóra      
  Umsóknir Úthlutanir Árangurshlutfall
Leiknar myndir í fullri lengd

 
KK 3 2 67%
KvK 2 2 100%
samtals 5 4 75%
 

 
 

 
Leikið sjónvarpsefni

 
KK 2 1 50%
KvK 0 0 -
samtals 2 1 50%
 

 
Heimildamyndir

 
KK 5 5 100%
KvK 3 2 67%
Teymi KK og Kvk 1 0 0%
samtals 9 7 78%

 

Tafla 6: Árangur í umsóknum um þróunarstyrki 2015 eftir kyni handritshöfunda


  Umsóknir Úthlutanir Árangurshlutfall
Leiknar myndir í fullri lengd

 
KK 3 2 67%
KvK 2 2 100%
Teymi KK og Kvk 5 4 75%
samtals

 
 

 
 

 
Leikið sjónvarpsefni

 
KK 0 0 -
KvK 2 1 50%
samtals 2 1 50%
 

 
Heimildamyndir

 
KK 3 3 100%
KvK 5 3 60%
Teymi KK og Kvk 1 1 100%
samtals 9 7 78%

 

Tafla 7: Árangur í umsóknum um þróunarstyrki 2015 eftir kyni framleiðenda


  Umsóknir Úthlutanir Árangurshlutfall
Leiknar myndir í fullri lengd

 
KK 2 2 100%
KvK 2 2 100%
Teymi KK og Kvk 1 0 0%
samtals 5 4 80%
 

 
Leikið sjónvarpsefni

 
KK 2 1 50%
KvK 0 0 -
samtals 2 1 50%
 

 
Heimildamyndir

 
KK 4 4 100%
KvK 4 3 75%
Teymi KK og Kvk 1 0 0%
samtals 9 7 78%


Ofangreindar töflur er einnig hægt að nálgast í viðhengi, sjá hér

Yfirlit umsókna og styrkveitinga fyrir árið 2014

Yfirlit yfir umsóknir og framleiðslustyrki fyrir árið 2014 má finna hér

Yfirlit umsókna og styrkveitinga fyrir árið 2013

Yfirlit yfir umsóknir og framleiðslustyrki fyrir árið 2013 má finna hér

Yfirlit umsókna og styrkveitinga fyrir árið 2012

Yfirlit yfir umsóknir og framleiðslustyrki fyrir árið 2012 má finna hér
Um KMÍ