Yfirlit yfir starfsemi okkar

Kvikmyndamiðstöð Íslands gegnir lykilhlutverki í íslenskum kvikmynda- og sjónvarpsiðnaði með því að veita fjármagni til framleiðslu íslenskra kvikmynda og sjónvarpsverka, kynna íslenskar kvikmyndir á alþjóðlegum vettvangi og styðja við kvikmyndamenningu á Íslandi með margskonar hætti.

STUTT SÖGULEGT YFIRLIT: Kvikmyndamiðstöð Íslands var sett á fót 2003 í kjölfar nýrra laga sem kváðu á um aukin stuðning stjórnvalda við íslenska kvikmyndagerð. Kvikmyndamiðstöð Íslands tók yfir starfsemi Kvikmyndasjóðs, sem stofnaður var 1979 og gerði reglulega framleiðslu íslenskra kvikmynda mögulega. Frá aldamótum hefur ný kynslóð kvikmyndagerðarmanna tekið upp merki þeirra sem á undan fóru og skapað íslenskum kvikmyndum aukna athygli á alþjóðlegum vettvangi. Framleiðsla kvikmynda og þáttaraða hefur stóraukist og fjölmargar íslenskar kvikmyndir eru nú reglulegir gestir á helstu kvikmyndahátíðum heimsins, auk hundruða annarra ár hvert. Íslenskar kvikmyndir fá marga tugi alþjóðlegra verðlauna árlega og eru seldar og sýndar víða um heim.

KJARNASTARFSEMI: Starf Kvikmyndamiðstöðvar Íslands snýst um að styrkja íslenskar kvikmyndir og kynna þær á erlendum vettvangi. Auk þess leggur Kvikmyndamiðstöð Íslands mikla áherslu á uppbyggingu kvikmyndamenningar í landinu með stuðningi sínum við innlendar kvikmyndahátíðir, námskeið og vinnustofur þar sem innlent og erlent fagfólk, auk upprennandi kvikmyndagerðarmanna, myndar tengsl og skiptist á upplýsingum. 

STJÓRNSKIPAN: Kvikmyndalög nr. 137/2001 skilgreina hlutverk Kvikmyndamiðstöðvar Íslands, Kvikmyndasafns Íslands og Kvikmyndaráðs. Menntamálaráðherra fer með yfirumsjón kvikmyndamála og skipar forstöðumann til fimm ára í senn. Forstöðumaður Kvikmyndamiðstöðvar Íslands er Laufey Guðjónsdóttir. Tekjur Kvikmyndamiðstöðvar Íslands eru árlegt framlag í fjárlögum.

STYRKIR: Kvikmyndasjóður er sérstök eining innan Kvikmyndamiðstöðvar Íslands, hvers tilgangur er að veita fé til gerðar íslenskra kvikmynda og sjónvarpsefnis.

Styrkir úr Kvikmyndasjóði skiptast milli eftirfarandi þátta:

  • Kvikmynda í fullri lengd
  • Heimildamynda
  • Stuttmynda
  • Leikins efnis fyrir sjónvarp
  • Minnihluta samframleiðslu
  • Kynningar erlendis


Hægt er að fá styrki vegna handritaskrifa, verkefnaþróunar, framleiðslu, eftirvinnslu og kynningar.

Nánari upplýsingar um sjóðinn og úthlutunarreglur hans má finna í reglugerð (einnig hægt að nálgast Word skjal). 

KYNNINGARMÁL: Eitt helsta hlutverk Kvikmyndamiðstöðvar Íslands er að kynna íslenskar kvikmyndir erlendis. Starfsfólk Kvikmyndamiðstöðvar er viðstatt helstu kvikmyndahátíðirnar; stendur fyrir íslenskum kvikmyndadögum og yfirlitssýningum á íslenskum kvikmyndum í samvinnu við hátíðir, samtök og stofnanir víða um heim; ræktar mikil tengsl við erlenda samstarfsaðila og vinnur að því að íslenskar kvikmyndir af öllu tagi séu vel kynntar og sýnilegar á alþjóðlegum vettvangi

ENDURGREIÐSLUR VEGNA KVIKMYNDAGERÐAR: Kvikmyndamiðstöð Íslands fer einnig með umsóknir um endurgreiðslur sem til falla vegna kvikmyndagerðar hér á landi. 

SAMKOMULAG UM STEFNUMÓTUN Í KVIKMYNDAGERÐ: Á um fjögurra ára fresti gera stjórnvöld og hagsmunafélög kvikmyndagerðarmanna með sér samkomulag um stefnumótun í kvikmyndagerð fyrir viðkomandi tímabil. Í samkomulaginu kemur fram heildarupphæð fjárveitinga til kvikmyndagerðar ár hvert, með fyrirvara um samþykki Alþingis. Einnig er kveðið á um framlög til einstakra tegunda kvikmynda og sjónvarpsverka í samkomulaginu. Auk þessa nær samkomulagið til ýmissa annarra málefna kvikmyndamenningar og má þar nefna til dæmis varðveislu kvikmynda, stuðning við upprennandi kynslóð kvikmyndagerðarmanna og áherslur á gerð kvikmynda fyrir börn og unglinga. Í núverandi samkomulagi (2016-2019) er að finna sérstök ákvæði um aukin stuðning við konur í kvikmyndagerð og þá sérstaklega í helstu lykilpóstum. 

KVIKMYNDARÁÐ: Kvikmyndaráði er ætlað að veita stjórnvöldum ráðgjöf og gera tillögur um stefnu og markmið á sviði kvikmyndalistar. Ráðherra skipar sjö fulltrúa í kvikmyndaráð til þriggja ára í senn, formann og varaformann án tilnefningar, en hina fimm fulltrúana samkvæmt tilnefningum Félags kvikmyndagerðarmanna, Sambands íslenskra kvikmyndaframleiðenda, Samtaka kvikmyndaleikstjóra, Félags kvikmyndahúsaeigenda og Bandalags íslenskra listamanna. Varamenn eru skipaðir með sama hætti.  

 


Um KMÍ